Gweld beth arall sydd yn mynd ymlaen yma

NowYourHome

nyh-logo.png

Rydym yn darparu ystod o gyfleoedd byw, o fflatiau i dai teuluol i'ch helpu i ddod o hyd i'ch cartref perffaith. Mae ein holl dai newydd yn cael eu cynllunio i'r safonau uchaf, yn effeithlon o ran ynni ac yn cael eu hadeiladu gyda chi mewn golwg.

Ymweld â gwefan NowYourHome


Bod yn Fwy Gwyrdd

BG-logo.png

Mae ein tîm yn rhan o’r camau i gyflwyno rhaglenni effeithlonrwydd ynni blaenllaw Llywodraeth Cymru, gan gynnwys cynllun Arbed 2 ERDF. Buddsoddiad o dros £60 miliwn i gefnogi cartrefi a busnesau ar draws de Cymru.

Ymweld â gwefan Being Greener


Y Prentis

Yprentis-logo.png

Mae Y Prentis yn bartneriaeth flaenllaw rhwng Cartrefi Melin a Chyngor Sir Fynwy (CMC2) ac fe’i ariennir gan Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu a Llywodraeth Cymru.

Ymweld â gwefan Y Prentis


Byw'n Annibynnol

Independent-living-logo.png

Gallwn gynnig cartrefi sy'n sicrhau lle i fyw sy'n ddiogel, gydag ychydig iawn o waith cynnal a chadw, tra byddwch yn mwynhau eich bywyd. Mae gennym ystod o gartrefi a gwasanaethau sy'n ymroddedig i'ch helpu  i fyw'n dda ac yn annibynnol, p'un ai ydych wedi ymddeol neu angen ychydig o gefnogaeth neu ddiogelwch ychwanegol gyda'ch cartref.


Little by Little

LBL-logo.png

Bydd ein tîm sy’n gweithio ar draws Blaenau Gwent, Caerdydd, Merthyr, Rhondda Cynon Taf a Thorfaen, yn cefnogi teuluoedd drwy gyflwyno ffyrdd o ddefnyddio ynni'n effeithlon a helpu i wella'u hansawdd bywyd. Daeth y prosiect Little by Little i ben yn 2015 ond mae modd i chi fynd i’r wefan o hyd i weld beth gyflawnwyd gennym.

Ymweld â gwefan Little by Little.