Cartrefi yn Nhorfaen

Os hoffech brynu cartref gan Melin yn ardal Torfaen bydd angen i chi gofrestru gyda chynllun Homebuy. Cysylltwch â ni am fwy o fanylion.

Maes y Felin, Y Dafarn Newydd, Pont-y-pŵl

Prynwch y tŷ 2 ystafell wely modern hwn ar ddiwedd teras, a adeiladwyd gan Redrow yn ardal hynod boblogaidd Y Dafarn Newydd ar sail ecwiti a rennir 70/30 am £98,000 (gwerth llawn ar y farchnad £140,000).

Grayson Way, Llantarnam

Grayson-way-resale.jpg

Prynwch yr eiddo 2 ystafell wely yma mewn ardal hynod boblogaidd yn Llantarnam ar sail ecwiti a rennir 80/20 am £110,000


Sebastopol, Pont-y-pŵl – wedi gwerthu allan!


Hillside, Blaenafon – mynd yn gyflym!

Mae gennym ddewis o eiddo dwy a thair ystafell wely ar gael ar sail ecwiti a rennir 60/40 yn dechrau o £66,000.


Ucheldir Pen-y-garn, Pont-y-pŵl – Wedi gwerthu allan!


Marchnad Agored Homebuy

Mae gennym swm cyfyngedig o gyllid i'ch helpu i brynu eiddo o'ch dewis o'r farchnad agored gyda chefnogaeth benthyciad cyfran ecwiti o 30%. Bydd angen i chi fod mewn sefyllfa i brynu ar unwaith a chyn Mawrth 2016.

Rhowch alwad i ni ar 01495 745910, neu e-bostiwch homes@melinhomes.co.uk i gael mwy o wybodaeth. 

Prynu drwy ecwiti a rennir gyda blaendal a morgais. Meini prawf cymhwysedd yn berthnasol. Lleiafswm o 5% o flaendal (gwerth llawn ar y farchnad). Benthycwyr yw Nationwide a Halifax.