Mel’s Handy People

Beth am alw ar Mel?

Mels-logo.png

Am roi ffens neu sied i fyny? Gosod slabiau patio? Torri eich lawnt neu hyd yn oed paentio un o'ch ystafelloedd? Weithiau, efallai mai pâr o ddwylo sbâr sydd angen arnoch i roi help llaw. Mel a'i dîm yw'r bobl sydd eu hangen arnoch. Mae gan dîm Mel enw da am waith o ansawdd da sy'n fforddiadwy ac fe gewch ddyfynbris ar gyfer unrhyw waith sydd ei angen arnoch.

Am fod Mel's Handy People yn wasanaeth cymunedol sy'n derbyn cefnogaeth gan Gartrefi Melin, mae'n rhoi tawelwch meddwl ichi, felly gallwch sicrhau y bydd eich tasgau yn cael eu cwblhau i'r safonau uchaf gan dîm y gallwch ymddiried ynddo.

I gael gwybod beth y gall Mel ei wneud i chi rhowch alwad i'r tîm ar 01495 745925 neu defnyddiwch y ffurflen ar y dde i gael eich dyfynbris rhad ac am ddim heb unrhyw rwymedigaeth i archebu.