Mwy o gyngor ariannol

While our inhouse money advisors are on hand to offer you help with your money other independent agencies can also help.

Cyngor ar arian, dyled a budd-daliadau gan eraill

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwn eich helpu os byddwch yn cysylltu â'n Tîm Cyngor Ariannol.

Mae cyngor annibynnol hefyd ar gael gan:

Y Llinell Ddyledion Genedlaethol neu fe allwch ffonio 0808 8084000

Shelter Cymru neu fe allwch ffonio 0845 075 5005

cysylltwch â'ch Canolfan Cyngor ar Bopeth lleol

neu defnyddiwch y Gwasanaeth Cyngor Ariannol neu ffoniwch 0300 500 5000

neu cysylltwch â Elusen Dyledion StepChange am gyngor ariannol.

Os na fyddwch yn gallu cadw i fyny gyda'ch taliadau rhent neu forgais am unrhyw reswm, dylech gysylltu â ni ar unwaith.