Newyddion

Gweinidog yn nodi ein hadduned i drigolion

Ysgrifennwyd gan / 02-05-2018 / Partneriaid, Staff, Trigolion

Minister marks our pledge to residents

Mynychodd y Gweinidog Tai ac Adfywio, Rebecca Evans, lansiad ein Gweledigaeth, gan siarad gyda thrigolion, staff a rhanddeiliaid ynglŷn â sut rydym yn addunedu i greu cyfleoedd i bobl a chymunedau.

Darllen mwy …

Ysgrifennwyd gan / 06-04-2018 / Corfforaethol, Safleoedd

Mountain View Event

Darllen mwy …

Cwmnïau Gorau 2018

Ysgrifennwyd gan / 15-03-2018 / Gwobrau, Staff

Best Companies 2018

Dyma’r bedwaredd flwyddyn i ni yn y Lle Gorau i Weithio yn y Sector Dielw gan The Sunday Times. Ac mae gennym, yn bendant, reswm i ddathlu, a dyma pam:

Darllen mwy …

Hel Atgofion

Ysgrifennwyd gan / 28-02-2018 / Cymunedau, Trigolion

memory lane

Diolch i Zest!, grŵp iechyd a lles Melin a gwirfoddolwyr o Wasanaeth Amgueddfa Sir Fynwy, fe wnaeth trigolion Victoria Court, Y Fenni fwynhau cyfle i hel atgofion.

Darllen mwy …

Plant wrth eu bodd

Ysgrifennwyd gan / 27-02-2018 / Cymunedau, Staff, Trigolion

kids are digging it

Roedd disgyblion ifanc o Ysgol Gynradd Beaufort Hill yn ymyl Glyn Ebwy wrth eu bodd gyda’u cyfarpar chwarae newydd a ddarparwyd gan Jump2.

Darllen mwy …