Rydym ar agor yn hwyrach!

Ysgrifennwyd gan
08-02-2017

Ydych chi’n ei chael hi’n anodd cysylltu yn ystod oriau gwaith? Mae ein Tîm Cyswllt Cwsmeriaid wedi ymestyn eu diwrnod gwaith ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ym mhob mis, er mwyn aros ar agor tan 7pm. Ar y dyddiau yma byddwch yn gallu cael gafael arnom ni yn y cyfryngau cymdeithasol (Facebook a Twitter) yn ogystal â’r sgwrs byw yma ar ein gwefan. Gallwch ddefnyddio’r cyfryngau yma i gyd i ddweud wrthym am atgyweiriadau, gofyn cwestiynau ynglŷn â’ch tenantiaeth neu gael cyngor ar ystod o bynciau o arian at ynni. Byddwn hefyd yn ateb galwadau felly os hoffech chi gael sgwrs gydag un o’r tîm gallwch alw ar 01495 745910.

Corfforaethol, Cymunedau, Staff, Trigolion