Archif: Being Greener

Dathlu Mawr i Dîm Bod yn Wyrddach Am Ennill Gwobr

Ysgrifennwyd gan / 22-02-2017 / Being Greener, Gwobrau

Award Success for our Being Greener Team

Llongyfarchiadau i'n tîm Bod yn Wyrddach ar eu llwyddiant yng Ngwobrau Rhanbarthol Effeithlonrwydd Ynni ar 15 Chwefror 2017.

Darllen mwy …

Cyffro ar Gyfer Bod yn Wyrddac

Ysgrifennwyd gan / 15-02-2017 / Being Greener

Leslie Griffiths and Mr & Mrs Foley

Cyffro ar Gyfer Bod yn Wyrddach wrth i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths ymweld â Chynllun Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru yn Trowbridge, Caerdydd.

Darllen mwy …

Hyrwyddwyr Ynni Gwyrdd

Ysgrifennwyd gan / 08-02-2017 / Being Greener, Contractwyr, Cymunedau, Partneriaid, Ynni

Green Energy Champions

Mae Cartrefi Melin wedi ymuno â Chwmni Adeiladu P & P Builders i gyflwyno rhaglen effeithlonrwydd ynni ryngweithiol a difyr i Gyngor Eco Ysgol Gynradd Crughywel. Diolch i'r rhaglen rhagorol, mae'r ysgol bellach yn ôl ar y trywydd iawn o ran eu statws baner eco.

Darllen mwy …

Gwobrau Balchder Gwent 2017

Ysgrifennwyd gan / 21-12-2016 / Being Greener, Corfforaethol, Cymunedau, Gwobrau, Ynni

Pride in Gwent awards 2017

Mae cymaint o bobl sy’n gweithio mor galed, sy’n gwirfoddoli’n ddiflino, sy’n ofalwyr, yn codi arian neu sydd wedi wynebu gofid gyda dewrder mawr. Mae’r South Wales Argus yn cydnabod y bobl hyn yn eu gwobrau Balchder Gwent 2017.

Darllen mwy …

Ysgrifennwyd gan / 23-11-2016 / Being Greener, Gwobrau, Staff, Ynni

Awarding News

Darllen mwy …