Archif: Corfforaethol

Ysgrifennwyd gan / 06-04-2018 / Corfforaethol, Safleoedd

Mountain View Event

Darllen mwy …

Mae Deddf Caethwasiaeth Modern 2015 yn cyfuno nifer o droseddau’n ymwneud â masnachu mewn pobl a chaethwasiaeth.

Ysgrifennwyd gan / 01-02-2018 / Corfforaethol

Modern Slavery Act 2015

Mae Deddf Caethwasiaeth Modern 2015 yn cyfuno nifer o droseddau’n ymwneud â masnachu mewn pobl a chaethwasiaeth.

Darllen mwy …

Ein Datganiad Gwerth am Arian 2016–17

Ysgrifennwyd gan / 19-12-2017 / Corfforaethol

Our Value for Money Statement 2016–17

Rydym wedi rhyddhau ein datganiad Gwerth am Arian ar gyfer y blynyddoedd 2016-17 ar ffurf PDF sydd ar gael i’w gweld yn yr erthygl hon.

Darllen mwy …

Cefnogi Ymgyrch y Rhuban Gwyn

Ysgrifennwyd gan / 21-11-2017 / Corfforaethol

Supporting the White Ribbon Campaign

Mae plymwyr, trydanwyr a pheintwyr ar draws ein gweithlu wedi ymuno ag ymgyrch genedlaethol i ddod â thrais yn erbyn menywod i ben.

Darllen mwy …

Llety gwarchod ar gael

Ysgrifennwyd gan / 24-10-2017 / Corfforaethol, Safleoedd

Llysebwy

Mae’r ystafell glyd, lân hon mewn fflat stiwdio gyda golygfeydd yn agos at fwynderau lleol yng Nglyn Ebwy

Darllen mwy …