Archif: Corfforaethol

Digwyddiad llwyddiant i rhanddeiliaid

Ysgrifennwyd gan / 26-04-2017 / Contractwyr, Corfforaethol, Partneriaid, Staff

Stakeholder event success

Fe wnaethom ddathlu ein pen-blwydd yn 10 oed gyda'n rhanddeiliaid a phartneriaid y bore yma. Agorodd Peter Crockett y digwyddiad drwy amlinellu rhai o'n cyflawniadau dros y 10 mlynedd ddiwethaf. Roedd Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a siaradwraig wadd, yn falch iawn i siarad yn y digwyddiad ac yn ein llongyfarch am mai ni yw'r gymdeithas tai gyntaf i gofrestru ar gyfer y cod Ymarfer ar gyfer Cyflogaeth Moesegol mewn cadwyni cyflenwi, sy'n golygu ein bod yn gyflogwr cyflog byw gyda'r disgwyl y bydd ein cyflenwyr yn cofrestru hefyd. Dywedodd Ms Howe: "Mae Melin yn rhan hanfodol o weledigaeth gyfannol Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 drwy rymuso pobl i fyw y bywydau gorau y gallant. Tai yw'r curiad calon cymunedau cynaliadwy."

Darllen mwy …

Did you see us on 'DIY SOS: The Big Build?'

Ysgrifennwyd gan / 30-03-2017 / Corfforaethol, Partneriaid, Staff, Trigolion

Did you see us on 'DIY SOS: The Big Build?'

Darllen mwy …

Eggscellent result!

Ysgrifennwyd gan / 28-03-2017 / Contractwyr, Corfforaethol, Partneriaid, Staff

Eggscellent result!

Darllen mwy …

We're in the top 25!

Ysgrifennwyd gan / 21-03-2017 / Corfforaethol, Partneriaid, Staff

We're in the top 25!

We’ve had so much to celebrate lately; our 4000th home, number 37 in the top 100 organisations to work for, award success and now we have been announced as number 16 in the Best Housing Associations to Work For list 2017. This means we have jumped up another four places on our position last year. Best Companies have created the list of the 25 best housing sector organisations to work for based on the views of 6,997 survey respondents

Darllen mwy …

Digwyddiad BCS ar gyfer Prosiect Trawsnewid Gweithle y Flwyddyn

Ysgrifennwyd gan / 09-02-2017 / Corfforaethol, Gwobrau, Staff

BCS event for Workplace Transformation Project of the Year

Os ydych chi yn Llundain ar ddydd Iau 23 Chwefror, galwch draw i'n gweld yn rhoi sgwrs yn Sefydliad Siartredig TG Prydain!

Darllen mwy …