Archif: Cymunedau

Canolfan Gofalwyr Torfaen - ailwampio

Ysgrifennwyd gan / 04-04-2017 / Cymunedau, Partneriaid

painting team

Mae’r Ganolfan Gofalwyr ym Mhont-y-pŵl â golwg newydd iddi a chyfarpar newydd, diolch i grant Cronfa Gofal Canolradd oddi wrth Melin, Wales and West Utilities a Dulux.

Darllen mwy …

Diwrnod Mynediad i'r Anabl

Ysgrifennwyd gan / 08-03-2017 / Cymunedau, Trigolion

Disabled Access Day

Rydym yn cynnal digwyddiad dydd Gwener yma ar gyfer Diwrnod Mynediad i'r Anabl. Yn ein cynllun gofal ychwanegol, Tŷ George Lansbury, byddwn yn ymuno â thrigolion, yn ogystal â staff o Tai Charter a Chartrefi Dinas Casnewydd, lle bydd cyfle i ni drafod materion anabledd sy'n effeithio ar ein trigolion a’n cymunedau.

Darllen mwy …

Paula Kennedy yn cwrdd â gwirfoddolwyr ymroddedig

Ysgrifennwyd gan / 22-02-2017 / Contractwyr, Cymunedau, Staff

Paula Kennedy meets dedicated volunteers

Ddydd Sul diwethaf, fe wnaeth Zest noddi menter Sunday Munch, i ddosbarthu 69 o fagiau papur brown wedi'u llenwi â brechdanau, creision, teisen, ffrwythau a diod. Byddwn yn noddi'r cinio eto ar 7 Mai os hoffai unrhyw un wirfoddoli.

Darllen mwy …

Rydym ar agor yn hwyrach!

Ysgrifennwyd gan / 08-02-2017 / Corfforaethol, Cymunedau, Staff, Trigolion

Do you find it hard to get in touch during office hours?

Rydym ar agor ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ym mhob mis. Felly os ydych chi’n ei chael hi’n anodd cysylltu yn ystod oriau swyddfa arferol gallwch nawr cael gafael arnom ni tan 7pm ar y dyddiau yma.

Darllen mwy …

Hyrwyddwyr Ynni Gwyrdd

Ysgrifennwyd gan / 08-02-2017 / Being Greener, Contractwyr, Cymunedau, Partneriaid, Ynni

Green Energy Champions

Mae Cartrefi Melin wedi ymuno â Chwmni Adeiladu P & P Builders i gyflwyno rhaglen effeithlonrwydd ynni ryngweithiol a difyr i Gyngor Eco Ysgol Gynradd Crughywel. Diolch i'r rhaglen rhagorol, mae'r ysgol bellach yn ôl ar y trywydd iawn o ran eu statws baner eco.

Darllen mwy …