Archif: Cymunedau

Ysgrifennwyd gan / 18-07-2017 / Cymunedau, Partneriaid, Trigolion

Julie James AM with a Melin resident

Darllen mwy …

Ysgrifennwyd gan / 26-06-2017 / Cymunedau, Partneriaid

dementia friends training

Darllen mwy …

Canolfan Gofalwyr Torfaen - ailwampio

Ysgrifennwyd gan / 04-04-2017 / Cymunedau, Partneriaid

painting team

Mae’r Ganolfan Gofalwyr ym Mhont-y-pŵl â golwg newydd iddi a chyfarpar newydd, diolch i grant Cronfa Gofal Canolradd oddi wrth Melin, Wales and West Utilities a Dulux.

Darllen mwy …

Diwrnod Mynediad i'r Anabl

Ysgrifennwyd gan / 08-03-2017 / Cymunedau, Trigolion

Disabled Access Day

Rydym yn cynnal digwyddiad dydd Gwener yma ar gyfer Diwrnod Mynediad i'r Anabl. Yn ein cynllun gofal ychwanegol, Tŷ George Lansbury, byddwn yn ymuno â thrigolion, yn ogystal â staff o Tai Charter a Chartrefi Dinas Casnewydd, lle bydd cyfle i ni drafod materion anabledd sy'n effeithio ar ein trigolion a’n cymunedau.

Darllen mwy …

Paula Kennedy yn cwrdd â gwirfoddolwyr ymroddedig

Ysgrifennwyd gan / 22-02-2017 / Contractwyr, Cymunedau, Staff

Paula Kennedy meets dedicated volunteers

Ddydd Sul diwethaf, fe wnaeth Zest noddi menter Sunday Munch, i ddosbarthu 69 o fagiau papur brown wedi'u llenwi â brechdanau, creision, teisen, ffrwythau a diod. Byddwn yn noddi'r cinio eto ar 7 Mai os hoffai unrhyw un wirfoddoli.

Darllen mwy …