Archif: Cymunedau

Hel Atgofion

Ysgrifennwyd gan / 28-02-2018 / Cymunedau, Trigolion

memory lane

Diolch i Zest!, grŵp iechyd a lles Melin a gwirfoddolwyr o Wasanaeth Amgueddfa Sir Fynwy, fe wnaeth trigolion Victoria Court, Y Fenni fwynhau cyfle i hel atgofion.

Darllen mwy …

Plant wrth eu bodd

Ysgrifennwyd gan / 27-02-2018 / Cymunedau, Staff, Trigolion

kids are digging it

Roedd disgyblion ifanc o Ysgol Gynradd Beaufort Hill yn ymyl Glyn Ebwy wrth eu bodd gyda’u cyfarpar chwarae newydd a ddarparwyd gan Jump2.

Darllen mwy …

Ar eu beiciau

Ysgrifennwyd gan / 27-02-2018 / Cymunedau, Trigolion

On their bikes

Aeth Helen Seymour , ein Swyddog Cymunedau ar daith i ysgol Tredegar yn yr eira i weld o lygad y ffynnon sut mae'r disgyblion wedi elwa o'n rhoddion.

Darllen mwy …

Coffi gyda’r Comisiynydd

Ysgrifennwyd gan / 31-01-2018 / Cylchgrawn, Cymunedau, Trigolion

coffee with the commissioner

Daeth Dirprwy Gomisiynydd Pobl Hŷn, Kelly Davies, i ymweld ag un o gynlluniau gwarchodol Cartrefi Melin yr wythnos diwethaf er mwyn dysgu mwy am y gwasanaethau y mae trigolion eisiau o Lywodraeth Cymru.

Darllen mwy …

Mae Gofal a Thrwsio yn Deall Dementia

Ysgrifennwyd gan / 20-11-2017 / Cymunedau, Partneriaid, Trigolion

Presentation of Dementia Friendly logo

Mae Gofal a Thrwsio Sir Fynwy a Thorfaen wedi ei gydnabod am ei waith ar ddod yn gyfundrefn sy’n deall dementia, gyda chyflwyniad logo Cymdeithas Alzheimer gan gynghorwyr lleol.

Darllen mwy …