Archif: Partneriaid

Digwyddiad llwyddiant i rhanddeiliaid

Ysgrifennwyd gan / 26-04-2017 / Contractwyr, Corfforaethol, Partneriaid, Staff

Stakeholder event success

Fe wnaethom ddathlu ein pen-blwydd yn 10 oed gyda'n rhanddeiliaid a phartneriaid y bore yma. Agorodd Peter Crockett y digwyddiad drwy amlinellu rhai o'n cyflawniadau dros y 10 mlynedd ddiwethaf. Roedd Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a siaradwraig wadd, yn falch iawn i siarad yn y digwyddiad ac yn ein llongyfarch am mai ni yw'r gymdeithas tai gyntaf i gofrestru ar gyfer y cod Ymarfer ar gyfer Cyflogaeth Moesegol mewn cadwyni cyflenwi, sy'n golygu ein bod yn gyflogwr cyflog byw gyda'r disgwyl y bydd ein cyflenwyr yn cofrestru hefyd. Dywedodd Ms Howe: "Mae Melin yn rhan hanfodol o weledigaeth gyfannol Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 drwy rymuso pobl i fyw y bywydau gorau y gallant. Tai yw'r curiad calon cymunedau cynaliadwy."

Darllen mwy …

The launch of VOL 10

Ysgrifennwyd gan / 04-04-2017 / Contractwyr, Partneriaid, Staff, Trigolion

The launch of VOL 10

Darllen mwy …

Happy 10th Birthday to us!

Ysgrifennwyd gan / 04-04-2017 / Contractwyr, Partneriaid, Staff, Trigolion

Happy 10th Birthday to us!

Darllen mwy …

Canolfan Gofalwyr Torfaen - ailwampio

Ysgrifennwyd gan / 04-04-2017 / Cymunedau, Partneriaid

painting team

Mae’r Ganolfan Gofalwyr ym Mhont-y-pŵl â golwg newydd iddi a chyfarpar newydd, diolch i grant Cronfa Gofal Canolradd oddi wrth Melin, Wales and West Utilities a Dulux.

Darllen mwy …

Did you see us on 'DIY SOS: The Big Build?'

Ysgrifennwyd gan / 30-03-2017 / Corfforaethol, Partneriaid, Staff, Trigolion

Did you see us on 'DIY SOS: The Big Build?'

Darllen mwy …