Archif: Partneriaid

Minister backs our new school programme, FACE

Ysgrifennwyd gan / 17-07-2018 / Partneriaid, Trigolion

Minister backs our new school programme, FACE

The Minister for Housing and Regeneration, Rebecca Evans is backing our school’s programme. The launch was held at Abersychan Comprehensive, with staff and stakeholders talking about the benefits and exciting future of FACE, the new interactive and inspiring schools project. To mark the launch a careers fair, and wellbeing event was held involving the whole school and feeder primary schools.

Darllen mwy …

Dewch, gwisgwch eich smotiau!

Ysgrifennwyd gan / 07-06-2018 / Partneriaid, Staff

Get your spots on!

Rydym yn falch o gefnogi a chymryd rhan yn Nhaith Feicio Dalmatian eleni.

Darllen mwy …

Aur yw popeth melyn

Ysgrifennwyd gan / 04-06-2018 / Partneriaid, Staff

All that glitters is gold

Mae Llywodraeth Cymru newydd ail-ddyfarnu ein Safon Iechyd Corfforaethol Aur a Phlatinwm i ni. Mae'r Safon Iechyd Gorfforaethol yn rhan o raglen Llywodraeth Cymru 'Cymru Iach sy'n Gweithio' a dyma'r marc ansawdd cenedlaethol ar gyfer iechyd a lles yn y gweithle. Fe'i cyflwynir mewn categorïau efydd, arian, aur a phlatinwm i sefydliadau cyhoeddus, preifat a thrydydd sector sy'n mynd ati i hyrwyddo iechyd a lles eu gweithwyr. Dim ond 15 Sefydliad sydd wedi ennill y wobr Platinwm yng Nghymru, ac rydym wrth ein bodd i fod yn un ohonynt.

Darllen mwy …

Gweinidog yn nodi ein hadduned i drigolion

Ysgrifennwyd gan / 02-05-2018 / Partneriaid, Staff, Trigolion

Minister marks our pledge to residents

Mynychodd y Gweinidog Tai ac Adfywio, Rebecca Evans, lansiad ein Gweledigaeth, gan siarad gyda thrigolion, staff a rhanddeiliaid ynglŷn â sut rydym yn addunedu i greu cyfleoedd i bobl a chymunedau.

Darllen mwy …

Blwyddyn newydd, oriau agor newydd

Ysgrifennwyd gan / 13-12-2017 / Partneriaid, Staff

New year, new opening times

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd ein tîm Cyswllt Cwsmeriaid, o’r 2il Ionawr ymlaen, ar gael i sgwrsio gyda chi ar adegau newydd.

Darllen mwy …