Archif: Partneriaid

Blwyddyn newydd, oriau agor newydd

Ysgrifennwyd gan / 13-12-2017 / Partneriaid, Staff

New year, new opening times

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd ein tîm Cyswllt Cwsmeriaid, o’r 2il Ionawr ymlaen, ar gael i sgwrsio gyda chi ar adegau newydd.

Darllen mwy …

Torfaen Santa appeal

Ysgrifennwyd gan / 01-12-2017 / Partneriaid, Staff

Torfaen Santa Appeal

Another successful year supporting Torfaen council's Santa appeal.

Darllen mwy …

Dyfarniad Rheoleiddiol Llywodraeth Cymru

Ysgrifennwyd gan / 27-09-2017 / Corfforaethol, Partneriaid, Trigolion

Welsh government Housing Regulation

Bob blwyddyn, mae Llywodraeth Cymru yn edrych ar ein prosesau Llywodraethu, Cyflenwi Gwasanaeth a Hyfywedd Ariannol.

Darllen mwy …

Wythnos y Glas i ni!

Ysgrifennwyd gan / 25-09-2017 / Partneriaid, Staff

Freshers week for us!

Mae ein partneriaeth gyda Phrifysgol Metropolitan Caerdydd yn ei hail flwyddyn ac yn mynd o nerth i nerth.

Darllen mwy …

Codi’r to 1,000 o weithiau!

Ysgrifennwyd gan / 21-09-2017 / Contractwyr, Cymunedau, Partneriaid, Trigolion

We raised the roof 1,000 times!

Gwnaeth CPD Tranch, clwb pêl-droed cymunedol ym Mhont-y-pŵl gais i’n cronfa gymunedol a chael £500 o gronfa Jump 2 a £500 o gronfa arbennig Melin 10, grant sydd ond ar gael eleni i ddathlu ein bod yn Ddeg oed!

Darllen mwy …