Archif: Staff

Cael trigolion yn ôl i’r gwaith

Ysgrifennwyd gan / 22-06-2018 / Staff, Trigolion

Getting residents back into work

Dyma Gareth, un o’n trigolion a gollodd ei waith ar ôl argyfwng teuluol. Mae wedi cael help i fynd yn ôl i’r gwaith diolch i’n Tîm Cyflogaeth.Gadawodd yr argyfwng teuluol Gareth (yn y llun), o Bont-y-pŵl heb gar, a oedd yn golygu nad oedd ganddo ffordd o fynd i’r gwaith ac yn y pen draw, collodd ei swydd. Pan aeth ein Swyddog Cyflogaeth Lee Dunn i’w weld am y tro cyntaf, roedd Gareth yn isel iawn. Helpodd Gareth i ddiweddaru ei CV, ariannodd hyfforddiant a’i helpu i sicrhau swydd dros dro. Ar ôl ychydig o fisoedd yn unig, cynilodd Gareth ddigon o arian i brynu car arall, ac mae’r dyfodol yn edrych yn ddisglair. Mae bellach wedi ail-adeiladu ei fywyd ac wedi sicrhau swydd barhaol newydd.

Darllen mwy …

Help i fam sy’n angerddol dros ei chymuned

Ysgrifennwyd gan / 12-06-2018

Community clean up

Mae mam ifanc o Gwmbrân wedi gofyn am help i roi trefn ar ei stryd

Darllen mwy …

Dewch, gwisgwch eich smotiau!

Ysgrifennwyd gan / 07-06-2018 / Partneriaid, Staff

Get your spots on!

Rydym yn falch o gefnogi a chymryd rhan yn Nhaith Feicio Dalmatian eleni.

Darllen mwy …

Aur yw popeth melyn

Ysgrifennwyd gan / 04-06-2018 / Partneriaid, Staff

All that glitters is gold

Mae Llywodraeth Cymru newydd ail-ddyfarnu ein Safon Iechyd Corfforaethol Aur a Phlatinwm i ni. Mae'r Safon Iechyd Gorfforaethol yn rhan o raglen Llywodraeth Cymru 'Cymru Iach sy'n Gweithio' a dyma'r marc ansawdd cenedlaethol ar gyfer iechyd a lles yn y gweithle. Fe'i cyflwynir mewn categorïau efydd, arian, aur a phlatinwm i sefydliadau cyhoeddus, preifat a thrydydd sector sy'n mynd ati i hyrwyddo iechyd a lles eu gweithwyr. Dim ond 15 Sefydliad sydd wedi ennill y wobr Platinwm yng Nghymru, ac rydym wrth ein bodd i fod yn un ohonynt.

Darllen mwy …

Gweinidog yn nodi ein hadduned i drigolion

Ysgrifennwyd gan / 02-05-2018 / Partneriaid, Staff, Trigolion

Minister marks our pledge to residents

Mynychodd y Gweinidog Tai ac Adfywio, Rebecca Evans, lansiad ein Gweledigaeth, gan siarad gyda thrigolion, staff a rhanddeiliaid ynglŷn â sut rydym yn addunedu i greu cyfleoedd i bobl a chymunedau.

Darllen mwy …