Archif: Trigolion

Diwrnod Mynediad i'r Anabl

Ysgrifennwyd gan / 08-03-2017 / Cymunedau, Trigolion

Disabled Access Day

Rydym yn cynnal digwyddiad dydd Gwener yma ar gyfer Diwrnod Mynediad i'r Anabl. Yn ein cynllun gofal ychwanegol, Tŷ George Lansbury, byddwn yn ymuno â thrigolion, yn ogystal â staff o Tai Charter a Chartrefi Dinas Casnewydd, lle bydd cyfle i ni drafod materion anabledd sy'n effeithio ar ein trigolion a’n cymunedau.

Darllen mwy …

Cartrefi Melin yn nodi carreg filltir gyda’r 4,000fed cartref

Ysgrifennwyd gan / 24-02-2017 / Trigolion

Meeting some of the new residents

I nodi adeiladu ein 4,000fed cartref, cynhaliwyd digwyddiad ar safle newydd Heol Pont y Goron yn Sebastopol.

Darllen mwy …

Heol Pont y Goron

Ysgrifennwyd gan / 17-02-2017 / Trigolion

Some of the new builds

Croeso i’n trigolion newydd i gyd sy’n symud i mewn i Heol Pont y Goron y mis yma.

Darllen mwy …

Ysgrifennwyd gan / 10-02-2017 / Trigolion

Welfare Reform Update: The Benefit Cap/LHA Maxima

Darllen mwy …

Rydym ar agor yn hwyrach!

Ysgrifennwyd gan / 08-02-2017 / Corfforaethol, Cymunedau, Staff, Trigolion

Do you find it hard to get in touch during office hours?

Rydym ar agor ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ym mhob mis. Felly os ydych chi’n ei chael hi’n anodd cysylltu yn ystod oriau swyddfa arferol gallwch nawr cael gafael arnom ni tan 7pm ar y dyddiau yma.

Darllen mwy …