Archif: Trigolion

Oriau agor gyda’r nos a’r Nadolig

Ysgrifennwyd gan / 22-11-2017 / Trigolion

Our late night and Christmas opening hours

Mae gennym ambell noson eto pan fyddwn yn agor yn hwyr cyn y Nadolig! Medrwch hefyd gael gwybod pryd bydd ein swyddfa ar agor dros y Nadolig.

Darllen mwy …

Rydym yn cefnogi #iwill

Ysgrifennwyd gan / 17-11-2017 / Staff, Trigolion

 We support #iwill

Rydym yn ymuno â mwy na 700 o fudiadau i ddweud #iwill yn ystod 20fed - 24ain Tachwedd, yn helpu dathlu pobl ifanc sy’n arwain gweithredu cymdeithasol a’u gallu i ddwyn eraill ynghyd.

Darllen mwy …

Tuniau i Gyd!

Ysgrifennwyd gan / 17-11-2017 / Staff, Trigolion

Tins galore!

Mae ein staff mor hael yn rhoi cannoedd o duniau a chalendrau Adfent i gefnogi Banc Bwyd Cwm y Dwyrain.

Darllen mwy …

Oriau Agor Banc Bwyd dros y Nadolig

Ysgrifennwyd gan / 10-11-2017 / Trigolion

Foodbank Christmas Opening

Mae’r galw am fanciau bwyd yn cynyddu ar draws y DU. Yn hanner cyntaf eleni rhoddodd banciau bwyd Ymddiriedolaeth Trussell 586,907 o becynnau bwyd argyfwng.Os hoffech fwy o wybodaeth am fanciau bwyd ac i wybod ble maen nhw ewch i wefan Ymddiriedolaeth Trussell, mae yno lwyth o wybodaeth ddefnyddiol a gwybodaeth am leoliad banciau bwyd lleol.

Darllen mwy …

Ydych chi’n gwybod am rywun sy’n cael anhawster mynd arlein?

Ysgrifennwyd gan / 08-11-2017 / Trigolion

Do you know someone who is struggling to get online?

Ydych chi’n gwybod am rywun sy’n cael anhawster mynd arlein? Siaradwch gyda’n tîm cynhwysiant digidol. Medrent helpu unrhyw breswylydd fynd arlein, rhoi cyngor diduedd ar fand eang fforddiadwy, dyfeisiau a bargeinion sy’n ei gwneud mor hawdd ag y bo modd.

Darllen mwy …