Archif: Trigolion

Hel Atgofion

Ysgrifennwyd gan / 28-02-2018 / Cymunedau, Trigolion

memory lane

Diolch i Zest!, grŵp iechyd a lles Melin a gwirfoddolwyr o Wasanaeth Amgueddfa Sir Fynwy, fe wnaeth trigolion Victoria Court, Y Fenni fwynhau cyfle i hel atgofion.

Darllen mwy …

Plant wrth eu bodd

Ysgrifennwyd gan / 27-02-2018 / Cymunedau, Staff, Trigolion

kids are digging it

Roedd disgyblion ifanc o Ysgol Gynradd Beaufort Hill yn ymyl Glyn Ebwy wrth eu bodd gyda’u cyfarpar chwarae newydd a ddarparwyd gan Jump2.

Darllen mwy …

Ar eu beiciau

Ysgrifennwyd gan / 27-02-2018 / Cymunedau, Trigolion

On their bikes

Aeth Helen Seymour , ein Swyddog Cymunedau ar daith i ysgol Tredegar yn yr eira i weld o lygad y ffynnon sut mae'r disgyblion wedi elwa o'n rhoddion.

Darllen mwy …

Ysgrifennwyd gan / 12-02-2018 / Trigolion, Ynni

Quick and easy money and energy saving tips

Darllen mwy …

Rhian yn Derbyn Gwobr Genedlaethol ‘Arwres Gwres’ am waith gyda thrigolion

Ysgrifennwyd gan / 09-02-2018 / Trigolion

Rhian Receives National ‘Heat Hero’ Award

Mae Rhian Cook o Gartrefi Melin wedi ei henwi yn Arwres Gwres mewn seremoni wobrwyo arbennig yn Nhŷ’r Cyffredin yr wythnos ddiwethaf.

Darllen mwy …