Archif: Ynni

Hyrwyddwyr Ynni Gwyrdd

Ysgrifennwyd gan / 08-02-2017 / Being Greener, Contractwyr, Cymunedau, Partneriaid, Ynni

Green Energy Champions

Mae Cartrefi Melin wedi ymuno â Chwmni Adeiladu P & P Builders i gyflwyno rhaglen effeithlonrwydd ynni ryngweithiol a difyr i Gyngor Eco Ysgol Gynradd Crughywel. Diolch i'r rhaglen rhagorol, mae'r ysgol bellach yn ôl ar y trywydd iawn o ran eu statws baner eco.

Darllen mwy …

Gwobrau Balchder Gwent 2017

Ysgrifennwyd gan / 21-12-2016 / Being Greener, Corfforaethol, Cymunedau, Gwobrau, Ynni

Pride in Gwent awards 2017

Mae cymaint o bobl sy’n gweithio mor galed, sy’n gwirfoddoli’n ddiflino, sy’n ofalwyr, yn codi arian neu sydd wedi wynebu gofid gyda dewrder mawr. Mae’r South Wales Argus yn cydnabod y bobl hyn yn eu gwobrau Balchder Gwent 2017.

Darllen mwy …

Ysgrifennwyd gan / 23-11-2016 / Being Greener, Gwobrau, Staff, Ynni

Awarding News

Darllen mwy …

Cyngor ar ynni a mesuryddion deallus

Ysgrifennwyd gan / 10-11-2016 / Being Greener, Partneriaid, Trigolion, Ynni

Energy advice and smart meters

Mae ymchwil a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2016 gan National Energy Action, Cymru yn dangos bod tua 29,000 o bobl dal i fod yn byw mewn tlodi, er gwaethaf y ffaith bod aelwydydd tlawd o ran tanwydd wedi gostwng 6% yn y pedair blynedd diwethaf.

Darllen mwy …

Wythnos Fawr Arbed Ynni 2016

Ysgrifennwyd gan / 31-10-2016 / Being Greener, Cymunedau, Ynni

Big Energy Saving Week

Mae’n Wythnos Fawr Arbed Ynni, ac rydym ni’n cefnogi’r ymgyrch cenedlaethol sy’n helpu pobl i dorri’u biliau ynni a chael cymorth ariannol.

Darllen mwy …