Peidiwch â chael eich dal allan – mynnwch yswiriant.

Ysgrifennwyd gan
12-10-2016

mynnwch yswiriant Nid ydym yn yswirio eich eiddo personol, carpedi, dodrefn neu eitemau gwerthfawr yn erbyn lladrad, tân, llifogydd neu unrhyw risg cyffredin arall. Pe byddai'r gwaethaf yn digwydd gallech fod allan o boced, a hynny'n sylweddol os nad oes gennych yswiriant cynnwys cartref.

Byddwn yn atgyweirio difrod i'r eiddo ei hun a byddwn yn gwneud hyn cyn gynted ag y gallwn, ond bydd yn rhaid i chi ddelio â chynnwys eich cartref.

Fel rhan o Gynnig Melin rydym yn gofyn i'n holl drigolion wneud yn siŵr bod ganddynt yswiriant priodol. Mae Yswiriant Cynnwys Cartref yn fforddiadwy ac yn gallu costio cyn lleied â £1 yr wythnos. Peidiwch â chael eich dal allan - mynnwch yswiriant.

Trigolion