Help i brynu cartref newydd

home-buy.png

Os ydych yn ystyried prynu cartref, mae gennym nifer o ddatblygiadau newydd ledled de ddwyrain Cymru.

Dyma ein heiddo diweddaraf

Blaenau Gwent
Victoria, Glyn ebwy – dim ond dau ar ôl - cael eu gosod nawr!

Sir Fynwy
The Alders, Gilwern - dewis o dai, dwy ystafell wely gan Charles Church - dod yn fuan
Dixton Road, Trefynwy - dewis o fflatiau moethus gydag un a dwy o ystafelloedd gwely - dod yn fuan
Jordan Way -ailwerthu- ar gael nawr
Jordan Gardens - ailwerthu - ar gael nawr

Torfaen
Maes y Felin, Y Dafarn Newydd - ailwerthu - dan gynnig!
Poplar Place, Llantarnam - ailwerthu - ar gael nawr!
Abbey Park, Llantarnam, Cwmbrân – WEDI GWERTHU ALLAN!
Crownbridge, Sebastopol, Pont-y-pŵl – cael eu gosod nawr!
Hillside, Blaenafon – cael eu gosod nawr!
Uchelderau Pen-y-garn (Barratt), Pont-y-pŵl – cael eu gosod nawr!


Os ydych chi am gael troed ar yr ysgol eiddo ond yn meddwl ei fod braidd allan o’ch cyrraedd, yna efallai y byddwch am ystyried ein cynllun rhannu ecwiti.

Beth yw ein cynllun rhannu ecwiti?

Mae’n gynllun sy’n helpu i sicrhau bod berchen ar gartref yn rhywbeth sydd yn fwy fforddiadwy i bobl sy’n medru cael morgais ond sy’n cael trafferth prynu cartref.

Sut mae'n gweithio?

Rydych yn prynu'r eiddo gyda chymorth benthyciad di-log ar sail ecwiti a rennir a ariennir gan Melin. Mae ein benthyciadau fel arfer rhwng 30% a 50% o werth yr eiddo ar y farchnad. Nid ydych yn talu unrhyw rent nac yn ad-dalu'r benthyciad; mae'r benthyciad yn cael ei ad-dalu pan fyddwch yn dewis gwerthu. Mae'r eiddo yn eiddo i chi 100% , mae ein benthyciad yn cael ei gofrestru gyda'r Gofrestrfa Tir, ochr yn ochr â'ch morgais.

Pwy all wneud cais?

Er mwyn cael eich cymeradwyo am fenthyciad cymorth i brynu:

  • Dylai fod gennych arian i dal blaendal am forgais, arolwg, ffioedd cyfreithiol a threth stamp; tua £8,000;
  • Dylech ddarparu addewid o forgais ar gyfer eich cyfraniad i brynu;
  • Ni ddylech fod yn berchen ar gartref;
  • Dylech ddangos nad ydych yn medru prynu cartref addas heb fenthyciad gennym ni;
  • Ni ddylai fod gennych ôl-ddyledion ag ymrwymiadau ariannol cyfredol;
  • Dylech ffonio ni i ymuno â chofrestr homebuy sy’n berthnasol i’r ardal yr ydych yn ystyried byw ynddi.