Swyddi gyda Phartneriaid

Melin-Works-logo.png

Melin Works yw ein gwasanaeth sy'n cynorthwyo trigolion i ddod o hyd i waith. Ewch i dudalen Melin Works ar Facebook i weld y diweddaraf am gyfleoedd gwaith lleol.

Ar y dudalen hon fe welwch detholiad o swyddi sydd ar gael gan ein partneriaid. Bydd cysylltiadau i naill ai'r safleoedd eu hunain i wneud cais neu wybodaeth berthnasol ar gyfer cyflwyno eich CV neu ffurflen gais. I gael awgrymiadau a chyngor i helpu i roi hwb i'ch ymdrechion i chwilio am waith; gan gynnwys cymorth i lunio CV, cyngor ar gyfer cyfweliadau a chefnogaeth i lenwi ffurflenni cais mynnwch gip ar The Daily Jobseeker

Os ydych yn ystyried newid gyrfa beth am fwrw golwg ar y rifyn hwn o Gylchgrawn Changing Careers.

I unrhyw un sy'n gadael addysg, mae gwefan ddefnyddiol o'r enw Moving On.

I chwilio am swyddi'n gyffredinol ar draws unrhyw rhai o'r safleoedd recriwtio, cliciwch ar y logos isod:

1-acorn.jpg2-total.jpg3-indeed.jpg
4-monster.jpg5-fish4.jpg6-reed_0.jpgGallwch hefyd gadw llygad ar ein tudalennau Facebook a Twitter i weld unrhyw gyfleoedd gwaith.


Bydd y rôl hon yn darparu cymorth a chyngor i fenywod sy'n defnyddio gwasanaethau mewn argyfwng, gan sicrhau ymyrraeth ar unwaith, asesu risg a chynllunio diogelwch. Byddwch yn cynrychioli'r sefydliad yn MARAC (Multi Agency Risk Assessment Conference) a DACC (Domestic Abuse Conference Call). Mae angen cyfranogiad yn y rota ar alwad 24 awr. Oherwydd yr angen i deithio ledled Sir Fynwy, mae'n rhaid i ymgeiswyr gael eu cerbyd eu hunain. Cyflog: £20,500 pro rata (yn codi i £21,500) 30 awr yr wythnos, Contract Tymor Sefydlog am 2 flynedd gyda posibilrwydd o estyniad. Mae'r rôl hon yn agored i ymgeiswyr benywaidd yn unig (wedi ei eithrio o dan Deddf Cydraddoldeb 2010 i Atodlen 9, Rhan 1. Elusen Gofrestredig Rhif: 1045890).