Cael eich cloi allan o’ch cartref

Gall cael eich cloi allan o’ch cartref fod yn brofiad pryfoclyd, gan fod gan lawer o’n cartrefi ddrysau mor ddiogel mae angen i ni alw saer cloeon i gael mynediad. Nid oes gan ein staff yr arbenigrwydd i’ch gadael yn ôl i mewn i’ch cartref.

Os ydych yn cael eich cloi allan, bydd angen i chi alw ar saer cloeon gan fod ganddyn nhw’r cymwysterau i wneud y gwaith hwn, ond bydd raid i chi dalu am hyn. Mae gennym restr o rai lleol a ddylai fedru helpu.

Gall ddigwydd i unrhyw un, ond mae rhai camau syml y medrwch eu cymryd i’w rwystro rhag digwydd i chi:

  • Gallech adael allwedd sbâr gyda chymydog rydych yn ymddiried ynddyn nhw;
  • Gallech hefyd ystyried perthynas; rhywun sy’n byw’n eithaf agos atoch fyddai orau;
  • Gallech hefyd ystyried cael sêff allwedd, ond byddai angen i chi gofio PIN.

Beth bynnag rydych yn penderfynu ei wneud, peidiwch â gadael eich allwedd o dan y mat neu botyn blodau wrth y drws ffrynt.


Dod o hyd i glud cloeon yn eich ardal chi

Y Fenni

Terry Morgan – 07836 737200

Abertyleri

1st for Locks – 01495 430013

Aberhonddu

Rogerthelock – 07814 782632 (Brecon)
CL Safelocks Locksmith – 07925 629122 (Crickhowell)

Cas-gwent

Timpsons – 029 2115 2216 (in Chepstow Tesco)
C&J Locksmith & Maintenance – 01291 625540 (Chepstow)

Cwmbrân

Cwmbran Lock Solutions – 0800 051 8719

Casnewydd

City Locksmiths – 01633 560 185

Pont-y-pŵl

Dean Rands – 0800 458 5700