Cam-drin domestig, trais rhywiol a thrais

Ydych chi angen help?

live-fear-free-cym.jpg

Gwefan Llywodraeth Cymru yw Byw Heb Ofn ac mae’n rhoi gwybodaeth a chyngor i’r rheiny sy’n dioddef trais, cam-drin domestig neu drais rhywiol. Mae’r wefan yn adnodd pwysig ar gyfer Llinell Gymorth Byw Heb Ofn sy’n cael ei hariannu’n llwyr gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r llinell gymorth yn bennaf i’r rheiny sy’n dioddef cam-drin domestig neu drais rhywiol, ond gallwch eu ffonio nhw ynglŷn ag unrhyw fath o drais a byddan nhw’n eich cyfeirio at wasanaeth yn eich ardal.

Siaradwch â rhywun yn gyfrinachol ar Linell Gymorth Byw Heb Ofn: 0808 8010 800
Gwasanaeth Testun: 078600 77333
E-bost info@livefearfreehelpline.wales