Cant o leisiau

cant-o-leisiau.png

Oes gennych chi syniad o ran sut y gallwn wneud pethau’n well?

Ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth?

Chi sy’n derbyn y gwasanaethau rydym yn eu darparu. Chi sy’n byw yn y cymunedau lle rydym yn gweithio ac mae eich llais chi yn bwysig.
Gallwch chwarae rhan i helpu i wella’r gwasanaethau rydych yn eu derbyn gennym trwy gofrestru i fod yn un o’n 100 o Leisiau.
Efallai y byddwch yn derbyn arolwg arlein cyflym, yn cael cynnig i rannu eich profiadau drwy ebost neu ar y ffôn os yw’n well gennych.
Gallwch ein helpu i ddarganfod beth sy’n dda neu’n ddrwg. Yr hyn sy’n gweithio a’r hyn nad yw’n gweithio.
Mae gan bawb ei farn ac rydym eisiau gwrando ar eich barn chi, er mwyn i ni allu gwella.

  • Mae eich barn yn bwysig
  • Mae eich llais yn bwysig
  • Bydd eich geiriau yn cael effaith
Ni fu amser gwell erioed i ddod yn un o’r grŵp 100 o Leisiau, gan fod raffl chwarterol nawr, gyda chyfle i un person lwcus i ennill £25 mewn talebau stryd fawr.
Cymerwch y cyfle i ddylanwadu ar yr hyn a wnawn trwy rannu eich barn, eich anghenion a’ch blaenoriaethau. Ebostiwch communities@melinhomes.co.uk neu ffoniwch 01495 745910 i gofrestru.