Hawlfraint

Mae'r wefan hon a'i chynnwys dan hawlfraint perchennog y wefan. Cedwir pob hawl.

Gwaherddir ailddosbarthu neu atgynhyrchu unrhyw gynnwys neu ran ohoni, ar unrhyw ffurf ac eithrio'r canlynol:

  • Fe gewch argraffu neu lawr lwytho detholiadau i ddisg caled at eich defnydd personol ac anfasnachol yn unig
  • Fe gewch gopïo'r cynnwys i drydydd parti unigol at eu defnydd personol, a hynny pan fyddwch yn cydnabod mai'r wefan yw ffynhonnell y deunydd, a hynny'n unig

Ni allwch, heb ein caniatâd ysgrifenedig, ddosbarthu neu ddefnyddio'r cynnwys yn fasnachol. Ni chewch ychwaith ei drosglwyddo na'i storio mewn unrhyw wefan arall neu ffurf arall o system adalw electronig.