Cwrdd a Grŵp Arweinyddiaeth Melin


Paula Kennedy

Prif Weithredwr

Paula Kennedy

Penodwyd Paula yn ddiweddar yn Brif Weithredwr Cartrefi Melin a bu'n gweithio yn y maes arweinyddiaeth am dros 20 mlynedd yn ystod ei gyrfa. Yn Brif Weithredwr gynt gyda Chymdeithas Tai Brunelcare, dechreuodd ei gyrfa yn y maes tai ym 1990 fel Swyddog Tai gyda Thai i Ferched.


Peter Crockett FMATT FCCA

Dirprwy Brif Weithredwr

Peter-Crockett-Small—1.jpg

Yn dilyn ei flynyddoedd cynnar mewn practis cyfrifyddu ac archwilio preifat lle hyfforddodd fel cyfrifydd ardystiedig, symudodd i'r sector cymdeithasau tai ym 1995 lle bu'n gweithio mewn uwch-swyddi ers hynny. Mae wedi ennill cryn brofiad ym mhob agwedd o gyllid strategol, gan gynnwys ariannu benthyciadau yn ogystal â'r holl wasanaethau cymorth eraill. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae wedi ennill profiad sylweddol o ran cyflwyno rhaglenni ynni mawr i helpu i fynd i'r afael â thlodi tanwydd. Cafodd Peter ei benodi'n ddiweddar yn Brif Weithredwr Dros Dro gyda Chartrefi Melin, mae'n Gyfarwyddwr cwmni Y Prentis ac yn gyn-aelod o Gyngor Cenedlaethol Cartrefi Cymunedol Cymru.


Dave Cook MBA MCIH ICIOB

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cwsmeriaid

Dave-Cook-Small.jpg

Mae Dave wedi bod yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cwsmeriaid ers 2009. Mae'n gyfrifol am wasanaethau Tai a Rheoli Asedau a DWF (Direct Works Force). Ymunodd Dave â'r sector cymdeithasau tai ym 1996 yn dilyn gyrfa mewn rheoli adeiladu. Mae Dave yn Gyfarwyddwr Cwmni NowYourHome.


Adrian Huckin FCIH BA (Anrh.)

Cyfarwyddwr Cymunedau a Mentergarwch

Adrian-Huckin-Small.jpg

Mae Adrian yn un o raddedigion Prifysgol Efrog ac yn gymrawd o'r Sefydliad Tai Siartredig. Ymunodd Adrian â Chartrefi Melin ym mis Medi 2010 ar ôl gweithio'n flaenorol yn y sector cyhoeddus a'r sector Cymdeithasau Tai. Mae ei yrfa yn y maes Tai yn rhychwantu cyfanswm o 36 o flynyddoedd a hynny'n cynnwys swyddi uwch rheoli gyda Chynghorau Torfaen a Chasnewydd a Thai Cymunedol Bron Afon. Mae Adrian yn angerddol dros ragoriaeth gwasanaeth, cyfleoedd cyfartal a gwneud gwahaniaeth i fywyd pobl. Mae Adrian hefyd yn Gyfarwyddwr Cwmni Y Prentis.