Cwrdd a Grŵp Arweinyddiaeth Melin


Paula Kennedy

Prif Weithredwr

Paula Kennedy

Penodwyd Paula yn ddiweddar yn Brif Weithredwr Cartrefi Melin a bu'n gweithio yn y maes arweinyddiaeth am dros 20 mlynedd yn ystod ei gyrfa. Yn Brif Weithredwr gynt gyda Chymdeithas Tai Brunelcare, dechreuodd ei gyrfa yn y maes tai ym 1990 fel Swyddog Tai gyda Thai i Ferched.


Peter Crockett FMATT FCCA

Dirprwy Brif Weithredwr a Rheolwr Gyfarwyddwr Candleston Homes

Peter-Crockett-Small—1.jpg


Mae Peter wedi gweithio mewn swyddi uwch yn y sector cymdeithasau tai er 1995 lle cafodd brofiad sylweddol ym mhobagwedd ar weithgareddau masnachol gan gynnwys cyllid strategol, cyllido benthyciadau, datblygu a'r holl wasanaethaucymorth eraill


Dave Cook MBA MCIH ICIOB

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cwsmeriaid

Dave-Cook-Small.jpg

Cyfarwyddwr Gweithredol Pobl, Cartrefi a Chymunedau

Ymunodd Dave â'r sector tai ym 1996 ar ôl gyrfa mewn rheoli adeiladu.

Ers 2017 mae wedi bod yn gyfrifol am reoli Asedau, Tai, Byw'n Annibynnol, y Tîm Cynnal a Chadw agwasanaethau Gofal a Thrwsio.

Mae'n Gyfarwyddwr Cwmni a Y Prentis.


Adrian Huckin FCIH BA (Anrh.)

Cyfarwyddwr Cymunedau a Mentergarwch

Adrian-Huckin-Small.jpg

Mae Adrian yn un o raddedigion Prifysgol Efrog ac yn gymrawd o'r Sefydliad Tai Siartredig. Ymunodd Adrian â Chartrefi Melin ym mis Medi 2010 ar ôl gweithio'n flaenorol yn y sector cyhoeddus a'r sector Cymdeithasau Tai. Mae ei yrfa yn y maes Tai yn rhychwantu cyfanswm o 36 o flynyddoedd a hynny'n cynnwys swyddi uwch rheoli gyda Chynghorau Torfaen a Chasnewydd a Thai Cymunedol Bron Afon. Mae Adrian yn angerddol dros ragoriaeth gwasanaeth, cyfleoedd cyfartal a gwneud gwahaniaeth i fywyd pobl. Mae Adrian hefyd yn Gyfarwyddwr Cwmni Y Prentis.