Cynhwysiant Digidol

Mae’n un o arwyddion yr oes a ni allwn ddianc rhag y ffaith bod sgiliau digidol yn gwbl angenrheidiol yn y gymdeithas sydd ohoni heddiw. Dewch i ni beidio â’i dderbyn yn groes i’r graen, rydym am eich helpu i’w fanteisio ar yr oes ddigidol sydd ohoni. Wedi’r cyfan, gall fynd ar lein newid eich bywyd er gwell, a dyma sut:

 • Gall arbed arian i chi. Gallwch gymharu prisiau a chymryd mantais ar fargeinion rhatach ar lein; 
 • Gall eich helpu i ddysgu. Gallwch gael hyd i bron unrhyw beth yr ydych am ei wybod ar y rhyngrwyd;
 • Rhannu gwybodaeth. Gallech ymuno â fforwm neu grŵp diddordeb ac ymuno â phobl o’r un meddylfryd o gysur eich cartref;
 • Cadw mewn cysylltiad. Mae’r rhyngrwyd yn rhoi cyfle i chi gadw mewn cysylltiad â’ch ffrindiau pell ac agos yn ogystal â chael y newyddion diweddaraf boed yn lleol, cymunedol neu fyd-eang;
 • Mae’n gyfleus. Gallech archebu eich siopa ar lein a’i ddosbarthu i’ch stepen ddrws, archebu eich treth car ar lein neu hyd yn oed trefnu apwyntiad i weld y meddyg.

Swnio’n dda? Gallwn helpu. Gall ein Swyddog Cynhwysiant Digidol eich helpu, p’un ai ydych heb droi cyfrifiadur ymlaen o’r blaen neu os oes angen ychydig o help arnoch i gael y gorau o’ch ffôn smart.

Dyma rhai o’r pethau y gallwn ni eu gwneud i chi:

 • Rhoi cyngor ar gysylltiad /band llydan fforddiadwy, o becynnau teledu, drwy’r llinell fôn neu drwy ddefnyddio rhyngrwyd ar ffôn symudol;
 • Rhoi cyngor ar offer fforddiadwy o liniaduron i dabledi wedi eu hailwampio, a’r ffonau smart diweddaraf;
 • Rhoi cyngor ar hyfforddiant ar gyfer cyflogaeth;
 • Rhoi cyngor ar firysau a phan fydd rhywbeth yn mynd o’i le;
 • Cynllun i helpu pobl i astudio drwy ddysgu yn y cartref;
 • Rhoi cyngor ar fannau lleol sy’n cynnig cysylltiad di wifr.
Cysylltwch â Louise ar 01495 745910 neu drwy e-bostio louise.kingdon@melinhomes.co.uk