Cynhwysiant Digidol

Mae mynd ar-lein i bawb

Rydym wedi ymrwymo i wneud yn siŵr bod pob trigolyn yn cael y cyfle i gysylltu â’r rhyngrwyd. Gall mynd ar-lein fod yn ddrws i’r byd ehangach a’r ffordd gorau oll i gael mynediad at yr holl wasanaethau sydd ar gael. Gall mynd ar-lein:

  • Eich caniatáu i gael mynediad llawn at y budd-daliadau y mae gennych hawl i’w derbyn, fel Credyd Cynhwysol;
  • Arbed arian i chi drwy gymharu prisiau ynni, yswiriant neu siopa;
  • Eich helpu i ddysgu, gyda llond byd o wybodaeth ar flaenau eich bysedd;
  • Cadw mewn cysylltiad â ffrindiau agos a phell yn ogystal â chael yr holl wybodaeth am y pethau sydd yn mynd ymlaen yn eich cymuned leol;
  • Mae’n gyfleus. Gallech archebu eich siopa ar-lein a’i gael wedi ei ddanfon atoch i’r drws, gallwch archebu eich treth car ar-lein neu hyd yn oed drefnu apwyntiad i weld y meddyg.

Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n cael trafferth mynd ar-lein?

Yna e-bostiwch neu siaradwch â’n tîm Cyngor ar 01495 745910. Gallant helpu unrhyw drigolyn i fynd ar-lein, rhoi cyngor diduedd ar fand llydan fforddiadwy yn ogystal â chyngor ar ddyfeisiadau a bargeinion i’w wneud mor haws â phosibl. Unwaith y byddwch wedi ei drefnu gallant eich helpu i greu cyfeiriad e-bost, siopa ar-lein a bancio ar-lein yn ogystal â ffyrdd eraill o gael mynediad at wasanaethau eraill ar-lein.