Cynnig Melin

Yn fuan iawn byddwn yn lansio ein ‘Cynnig Melin’. Cynnig Melin yw ein haddewid i chi fel eich cymdeithas tai a'r hyn yr ydym yn ei ddisgwyl gennych chi fel trigolion. Rydym ni i gyd am i chi i fyw mewn cartrefi y gallwch fod yn falch ohonynt a chymunedau yr ydych yn mwynhau byw ynddynt.

melin-offer.png
Mae hyn yn sicr yn stryd ddwyffordd a bydd Cynnig Melin yn dangos sut y gallwn weithio gyda'n gilydd i roi cartref y gallwch fod yn falch ohono, a gallwn barhau i gael perthynas ardderchog gydag ein trigolion presennol a thrigolion newydd. Cadwch lygad allan am bosteri, fideos a swyddi cyfryngau cymdeithasol i lansio Cynnig Melin a chyfle i chi gymryd rhan yn eich cymuned.