Digwyddiadau

WUC7.png

Mae Melin yn fwy na brics a mortar; mae'n ymwneud a ymgysylltu â phreswylwyr, cefnogi cymunedau a chymryd y cyfle i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Byddwn yn parhau i chwilio am ffyrdd y gall preswylwyr gael y cyfle i ddylanwadu ar ein gwasanaethau a chael dweud ym mha ffordd mae'r gwasanaethau hyn yn cael eu darparu.

Rydym yn gwerthfawrogi bod ein cartrefi yn cael eu lleoli o fewn cymunedau ehangach a byddwn yn parhau i weithio gyda phartneriaid i gefnogi'r cymunedau hyn.

Am restr o'n cyfleoedd ymgysylltu; ewch i'n tudalen Facebook.