DigwyddiadauMae Melin yn fwy na brics a mortar; mae'n ymwneud a ymgysylltu â phreswylwyr, cefnogi cymunedau a chymryd y cyfle i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Byddwn yn parhau i chwilio am ffyrdd y gall preswylwyr gael y cyfle i ddylanwadu ar ein gwasanaethau a chael dweud ym mha ffordd mae'r gwasanaethau hyn yn cael eu darparu.

Rydym yn gwerthfawrogi bod ein cartrefi yn cael eu lleoli o fewn cymunedau ehangach a byddwn yn parhau i weithio gyda phartneriaid i gefnogi'r cymunedau hyn.

Gweler isod restr o'n cyfleoedd i ymgysylltu; mae'r digwyddiadau hyn yn cael eu diweddaru'n rheolaidd ac mae rhai o'r manylion eto i'w gadarnhau. I gael gwybodaeth am unrhyw un o'r diwrnodau hyn rhowch alwad i ni ar 01495 745910.