Ein Bwrdd

Nid oes amheuaeth bod y sector tai cymdeithasol yn cael effaith fawr ar fywydau miloedd o bobl ar draws y wlad, bob dydd. Nid oes unrhyw amheuaeth bod y bobl ar fyrddau’r sefydliadau hyn yn gwneud penderfyniadau sy’n creu gadarnhaol a hirdymor ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.


Chris Edmondson MSc Cert Ed

Cadeirydd

Christine-Edmondson-Small.jpg

Ymchwiliwr rheoli, cynghorydd a golygydd ar ei liwt ei hun.

Julie Thomas RNMH, DipN, MSc (Gofal Iechyd)

Is-gadeirydd

Julie-Thomas.jpg

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Rhanbarthol wedi ymddeol, gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.


Wendy Bowler MSc (Health)

Wendy-Bowler.jpg

Aseswr a chyfryngwr datrys anghydfod Cymru Iach ar Waith.


Lorraine Morgan RN RM RCNT PgDipN MSc(Econ) Wales FHEA

Lorraine-Morgan-Small.jpg

Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Tai) Cymdeithas Dai Valleys to Coast.


Lisa Howells

Lisa-Howells-Small.jpg

Cyfarwyddwr Gwerthu a Marchnata ar gyfer y Curo Group gydag 20 mlynedd o brofiad yn y sector tai; aelod o Ffederasiwn Adeiladwyr Tai a’r Ffederasiwn Dai Genedlaethol.


Cliff Jones

Cliff-Jones-Small.jpg

Banciwr wedi ymddeol, Cynghorydd Ariannol a Chyfarwyddwr Perthynas ar gyfer y Sector Tai Cymdeithasol, Addysg ac Awdurdodau Lleol ar gyfer Barclays yng Nghymru.


Anthony Hearn

Anthony-Hearn-Small.jpg

Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Tai) Cymdeithas Dai Valleys to Coast


Sarah Bees

Sarah-Bees-Small.jpg

Mae gan Sarah gefndir iechyd a gofal cymdeithasol, ac mae ar hyn o bryd yn Swyddog Polisi a Phrosiect ar gyfer Tîm Partneriaeth Rhanbarthol Gwent.


John Jackson

John-Jackson-Small.jpg

Gyda mwy nag ugain mlynedd o brofiad arloesi a marchnata, mae John wedi bod yn rhedeg ei fusnes ei hun am dair blynedd.


Gareth Thomas

Gareth-Thomas-Small.jpg

Cychwynnodd Gareth ei yrfa fel saer gyda Chyngor Powys gan weithio ei ffordd i fyny i HNC mewn Adeiladu. Symudodd yn ddiweddar i Alliance Homes yn Lloegr fel Rheolwr Technegol, ac roedd eisiau parhau i fod yn rhan o’r maes tai yng Nghymru felly ymunodd â’n bwrdd.