Gofal a Thrwsio

Torfaen a Sir Fynwy

Beth mae Gofal a Thrwsio yn ei wneud?

Care-and-Repair-MonTor.png

Rydym yn darparu gwasanaeth cynhwysfawr am ddim i wella’r cartref, a gwasanaeth cynghori i bobl hŷn ac anabl sy'n byw yn Nhorfaen a Sir Fynwy, i'w helpu i fyw’n gysurus, cynnes a diogel yn eu cartrefi. Mae'r gwasanaeth ar gyfer pobl sy'n byw yn Nhorfaen a Sir Fynwy sy'n berchen ar eu tai neu'n denantiaid preifat.

Rydym yn cynnig cyngor diduedd am ddim ar atgyweiriadau a newidiadau i'ch cartref a  helpu pobl i gael dyfynbrisiau a dewis contractwr ag enw da.

Rydym yn darparu cymorth gyda phob math o adnewyddiadau i'r cartref a diogelwch yn y cartref fel; larymau mwg, gwaith trydanol, rheiliau llaw, gwres canolog, inswleiddio a phlymio.

I gysylltu â Gofal a Thrwsio Sir Fynwy a Thorfaen;
Rhowch alwad i ni ar  01495 745910 neu 08450 866441
E-bostiwch enquiries@crmon.co.uk


Llynedd (2014/15):


  • Fe wnaethom helpu 1,973 o bobl hŷn (ac eithrio cleientiaid RRAP);
  • Cafodd 912 o bobl hŷn ymweliad gan weithiwr achos;
  • Roedd i 1,457 o bobl a dderbyniodd cymorth, dros 75 oed;
  • Codwyd £28,281.75 gennym gan elusennau i dalu am atgyweiriadau i gartrefi;
  • Cafodd 370 o gleientiaid help gennym gyda mesurau diogelwch yn y cartref.