Gweld beth arall sydd yn mynd ymlaen yma

NowYourHome

nyh-logo.png

Rydym yn darparu ystod o gyfleoedd byw, o fflatiau i dai teuluol i'ch helpu i ddod o hyd i'ch cartref perffaith. Mae ein holl dai newydd yn cael eu cynllunio i'r safonau uchaf, yn effeithlon o ran ynni ac yn cael eu hadeiladu gyda chi mewn golwg.

Ymweld â gwefan NowYourHome


Y Prentis

Yprentis-logo.png

Mae Y Prentis yn bartneriaeth flaenllaw rhwng Cartrefi Melin a Chyngor Sir Fynwy (CMC2) ac fe’i ariennir gan Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu a Llywodraeth Cymru.

Ymweld â gwefan Y Prentis


Byw'n Annibynnol

Independent-living-logo.png

Gallwn gynnig cartrefi sy'n sicrhau lle i fyw sy'n ddiogel, gydag ychydig iawn o waith cynnal a chadw, tra byddwch yn mwynhau eich bywyd. Mae gennym ystod o gartrefi a gwasanaethau sy'n ymroddedig i'ch helpu  i fyw'n dda ac yn annibynnol, p'un ai ydych wedi ymddeol neu angen ychydig o gefnogaeth neu ddiogelwch ychwanegol gyda'ch cartref.