Hawl i Gaffael

Daeth yr Hawl i Gaffael a hawliau cysylltiedig i ben yng Nghymru ar 26 Ionawr 2019, yn dilyn pasio Deddf ‘Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018.

Mae cynlluniau amgen Llywodraeth Cymru ar gael.

Gellir cael mwy o wybodaeth trwy e-bostio righttobuy@gov.wales