Credyd Cynhwysol: Taliadau Cynnar ar gyfer y Nadolig

Ysgrifennwyd gan
12-12-2019

TaliadauCynnarargyferyNadolig Os ydych chi'n cael eich talu'n gynnar gan eich cyflogwr, holwch iddynt a ydynt yn cyflwyno'r dyddiad talu cywir i'r Adran Gwaith a Phensiynau. Gallai hyn newid eich taliad CC y mis hwn a'r mis nesaf.

Rhaid i’ch cyflogwr nodi eich diwrnod cyflog ‘arferol’ fel eich dyddiad talu ar eu ‘Cyflwyniad Taliad Llawn’. Bydd llawer eisoes yn gwybod hyn, ond rhag ofn, byddai'n well i chi siarad â nhw.

Os oes angen unrhyw gyngor pellach arnoch, siaradwch â’n Hymgynghorwyr Arian. Anfonwch neges i ni yma, e-bostiwch enquiries@melinhomes.co.uk neu ffoniwch 01495 745910.