Cyngor ar ynni yn helpu Ken

Ysgrifennwyd gan
05-03-2020

Cyngor ar ynni yn helpu Ken Roedd ar Ken fwy na £600 ar ei fil trydan ac roedd yn poeni am y ddyled. Ar ôl gweithio gyda Ken a’r darparwr ynni, llwyddodd David i leihau ei ddyled yn llwyr a chytuno ar fil trydan misol fforddiadwy. Roedd David hefyd yn gallu pasio’r wybodaeth am Ken i Gavin ei gydweithiwr ar y tîm Incwm a Chynhwysiant, sydd nawr yn gweithio gyda Ken i roi cyngor ar arian iddo.
Rydym wedi siarad gyda Ken, a oedd eisiau i ni wybod faint roedd yn gwerthfawrogi’r help a gafodd.
“Mae bod mewn dyled yn straen mawr ac mae’n gallu effeithio eich iechyd. Rwyf wir yn gwerthfawrogi popeth y mae David a Gavin wedi ei wneud ar fy rhan. Roedd y cyngor yn rhagorol a gallwch siarad gyda nhw yn hawdd – maent yn gwneud i chi deimlo’n gyfforddus. Heb yr help hwnnw, ni fuaswn lle rydw i nawr. Buaswn mewn mwy o ddyled, gyda mwy o straen. Rwy’n gweld y goleuni ym mhen draw’r twnnel nawr.”
Os ydych chi neu rywun rydych yn eu hadnabod angen cyngor ar arian neu ynni, cysylltwch gyda’r tîm ar 01495 745910 neu ebostiwch moneyadvice@melinhomes.co.uk