Dyma’ch cyfle i ennill taleb siopa gwerth £25 am ddim gyda’ch Cyfrif Melin!

Ysgrifennwyd gan
03-10-2019

Dyma’ch cyfle i ennill taleb siopa gwerth £25 am ddim gyda’ch Cyfrif Melin!

Dyma’ch cyfle i ennill taleb siopa gwerth £25 am ddim gyda’ch Cyfrif Melin!

Y cwbl sydd angen i chi wneud yw mewngofnodi i'ch cyfrif presennol neu gofrestru ar gyfer un newydd. Os wnewch chi un o’r ddau beth yma yn ystod mis Hydref, byddwch â chyfle i ennill gwobr.

Mae eich cyfrif Melin yn ffordd ddefnyddiol o reoli pob agwedd ar eich tenantiaeth. Gallwch dalu’ch rhent, gweld pa atgyweiriadau sydd wedi ei gwneud ar eich cartref a’r rhai yr ydych wedi gofyn amdanynt, a chael y wybodaeth ddiweddaraf ar eich cyfrif rhent. Gallwch fynd at eich cyfrif gyda ffôn yn ogystal â chyfrifiadur neu liniadur.

Pan fyddwch yn cofrestru, bydd angen i chi fod â’ch cyfeiriad e-bost a’ch rhif tenantiaeth wrth law.

Cliciwch yma i gofrestru/defnyddio eich Cyfrif Melin.


Trigolion