Ein Gwasanaeth Cynnal a Chadw

Ysgrifennwyd gan
02-03-2021

Atgyweiriadau – Sut ydyn ni'n gwneud?

Mae ein gwasanaeth Cynnal a Chadw yn y sefyllfa orau erioed, er gwaethaf y pandemig presennol.

Mae’r tîm wedi llwyddo i adolygu dulliau’r gwasanaeth gan ganolbwyntio’n bennaf ar:

  • Cynhyrchedd
  • Gwella gweithdrefnau a phrosesau
  • Darparu hyfforddiant
  • Newid ymddygiad

repairs-infographic-cy-00.png

Mae hyn wedi golygu ein bod yn cwblhau mwy o dasgau, mewn amser cyflymach. Rydyn ni'n wirioneddol falch o'r tîm a'r cyflawniadau maen nhw wedi'u gwneud.

Edrychwch ar ein ffigurau isod i weld sut mae’r tîm wedi gwella…

repairs-infographic-cy-02.png

Rydym wedi cynyddu atgyweiriadau cyffredin a gwblhawyd ar darged o 60% ym Mehefin/Gorffennaf 2019 i 93% ym mis Rhagfyr 2020 (cynnydd o 33%)

repairs-infographic-cy-03.png

Gostyngiad yn yr amser a gymerir ar gyfer atgyweiriadau cyffredin o 39.7 diwrnod ym mis Gorffennaf 2019 i 12.9 diwrnod ym mis Rhagfyr 2020 (gostyngiad o 68%)

repairs-infographic-cy-04.png

Gostyngiad yn yr amser a gymerir i gwblhau atgyweiriadau cyffredin o 43 diwrnod ym mis Gorffennaf 2019 i 10.2 diwrnod ym mis Rhagfyr 2020 (gostyngiad o dros 77%)

repairs-infographic-cy-05.png

Gostyngiad yn yr amser a gymerir ar gyfer atgyweiriadau cynnal a chadw cyffredin o 54.7 diwrnod ym mis Gorffennaf 2019 i 13.1 diwrnod ym mis Rhagfyr 2020 (gostyngiad o dros 76%)

repairs-infographic-cy-06.png

Gostyngiad yn yr amser a gymerir ar gyfer atgyweiriadau plymio a nwy cyffredin o 19 diwrnod ym mis Gorffennaf 2019 i 11 diwrnod ym mis Rhagfyr 2020 (gostyngiad o dros 41%)

repairs-infographic-cy-06.png

Cwblhaodd ein timau tua 41 yn fwy o atgyweiriadau brys, cyffredin, pwysig ac wedi'u cynllunio, yn chwarter pedwar 2020 nag a gwblhawyd yn chwarter dau 2019.

Ac

Fe wnaeth ein timau Cynnal a Chadw gwblhau dros 7% yn fwy o atgyweiriadau yn 2020, nag a gwblhawyd yn 2018 a 4% yn unig yn llai o atgyweiriadau nag a gwblhawyd yn 2019, er gwaethaf cyfyngiadau 2020.

Llwyddwyd i ostwng nifer yr atgyweiriadau byw yn y system 44% rhwng Mai 2019 a Rhagfyr 2020, a 4% yn unig yn llai o atgyweiriadau nag a gwblhawyd yn 2019, er gwaethaf cyfyngiadau 2020.

Corfforaethol