Gallwch nawr gysylltu gyda ni ar WhatsApp

Ysgrifennwyd gan
02-02-2021

WhatsApp logo

Efallai eich bod eisoes yn defnyddio WhatsApp i gadw mewn cysylltiad gyda theulu a ffrindiau. Os yw’r ap gennych ar eich ffôn, gwnewch nodyn o’n rhif WhatsApp ni +447830365910. Bydd aelod o’n Tîm Cyswllt Cwsmeriaid yno i ateb eich negeseuon yn ystod oriau swyddfa, Llun – Gwener, 8am hyd at 5pm.

Os oes gennych gwestiwn am eich rhent, os ydych eisiau adrodd am waith trwsio, trefnu ymweliad neu os ydych eisiau gweld pryd y mae’n amser i wasanaethu eich cyflenwad nwy, anfonwch neges atom ar WhatsApp.

Pam defnyddio WhatsApp?

  • Mae’n rhad ac am ddim i’w ddefnyddio
  • Byddwch yn derbyn hysbysiad i adael i chi wybod ein bod gweld y neges
  • Gallwch gysylltu gyda ni ar unwaith lle bynnag yr ydych heb orfod aros ar y ffôn.

Newydd i WhatsApp? Os nad yw’r ap gennych eisoes, gallwch ei lawrlwytho i’ch ffôn symudol neu gyfrifiadur. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan WhatsApp.

Trigolion