Hwyl Kolor Dash!

Ysgrifennwyd gan
21-05-2019

Hwyl Kolor Dash! Ein helusen yn 2019 yw Gofal Hosbis Dewi Sant. Fel rhan o’n hymrwymiad i’r elusen wych yma, rydym wedi bod yn noddi rhai o’u digwyddiadau a digwyddiad Kolor Dash dydd Sul diwethaf oedd y gorau eto!

Diolch yn fawr iawn i’n staff a’u teuluoedd; Sam, Ayla, Emyr, Val, Lucia ac Ashleigh am wirfoddoli. Nhw oedd yn staffio’r orsaf bowdr gyntaf a’r orau a nhw yn sicr oedd y tîm mwyaf llwyddiannus o ran gorchuddio rhedwyr a cherddwyr.

Roedd gennym hefyd bresenoldeb Melin gwych o ran cyfranogwyr. Da iawn Trish, Sam, Katie, Sharon, Katie, Jill, Rhi, Ceri , Oliver, Elliot, Caroline, Dylan, Fiona, Morgan, Fletcher a Harri.image-2019-05-21_(2).png

Diolch i’n staff, ffrindiau a theulu a gefnogodd y digwyddiad trwy gyfrannu i’n tudalen codi arian; ein cyfanswm newydd yw £1,383.44. Os hoffech gyfrannu a dangos eich cefnogaeth i’n helusen am y flwyddyn, ewch i’n tudalen codi arian yma.

Y digwyddiad nesaf rydym yn ei noddi yw Reid Feicio Dalmatian; mae ein Prif Swyddog Paula Kennedy, a’r aelodau staff Sarah Felvus, Rachel Price a Mike Harris yn beicio 45 milltir anodd!

Partneriaid, Staff