Newyddion

Ysgrifennwyd gan / 09-05-2019 / Staff

Gender Pay Gap Report April 2019

Darllen mwy …

Mae gennym enillydd

Ysgrifennwyd gan / 08-05-2019

louise holds frame of 100 voices group

Cynhaliwyd y raffl chwarterol heddiw a Louise Lewis o Dorfaen oedd yr aelod lwcus o 100 o Leisiau i ennill gwerth £25 o dalebau stryd fawr.

Darllen mwy …

Pride of Gwent Awards

Ysgrifennwyd gan / 02-05-2019 / Partneriaid

Sponsorship of Pride of Gwent Awards

Rydym yn ymroddedig i greu cymunedau ffyniannus, diwylliant gwaith gwych, gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar drigolion, a rhaglen o ddatblygiadau newydd. Rydym yn parhau i wrando ar ac ymgysylltu gyda thrigolion a’r cymunedau lle maent yn byw.

Darllen mwy …

Datblygiad Bryn Serth

Ysgrifennwyd gan / 12-04-2019 / Partneriaid

CGI image of housing Bryn Serth

Mae safle tir llwyd yn nhref Glynebwy wedi dod i feddiant Lovell, y datblygwr tai arweiniol. Bydd y safle yn gwneud lle i 100 o gartrefi newydd, uchel eu hansawdd o ddeiliadaeth gymysg.Mae'r cynllun £16.8 miliwn, sydd wedi'i leoli ym Mryn Serth, oddi ar Heol Waun-y-Pound ar gyrion gogledd-orllewin y dref, wedi cael ei gyflwyno mewn partneriaeth â ni, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent a Llywodraeth Cymru.

Darllen mwy …

Ysgrifennwyd gan / 02-04-2019 / Trigolion

100 voices volunteer Marianne

Darllen mwy …