Newyddion

Ysgrifennwyd gan / 24-04-2020 / Contractwyr, Trigolion

Cutting the grass

Darllen mwy …

Ysgrifennwyd gan / 23-04-2020 / Trigolion

housing officer Kate

Darllen mwy …

#GydaChi

Ysgrifennwyd gan / 08-04-2020 / Trigolion

Some of our staff

Mae ein cynghorwyr arian ac ynni wedi bod yn helpu trigolion fwy nag erioed yn ystod yr argyfwng cenedlaethol hwn. Dyna pam rydym yn falch o gefnogi ymgyrch Tai Cymunedol Cymru #GydaChi i hybu’r gwaith gwych y mae cymdeithasau tai ledled Cymru yn ei wneud i helpu trigolion i aros yn ddiogel yn eu cartrefi. Mae Gavin, Fiona (ddim yn y llun), Leslie, Dave a Bethan (yn y llun) wedi bod yn brysur yn darparu cymorth, cyfarwyddyd a help i unrhyw drigolion sydd ei angen. Rydym wedi bod yn galw trigolion i weld sut maent ac i weld os ydynt angen unrhyw gymorth.

Darllen mwy …

Gyda’n Gilydd

Ysgrifennwyd gan / 03-04-2020 / Staff, Trigolion

Together We Can

Gyda’n Gilydd, Gallwn yw ein prosiect celf cymunedol ar-lein newydd. Ar yr adeg anodd hon, roeddem ni am greu darn o gelf sy’n crynhoi’r hyn sy’n gwneud pobl yn hapus.

Darllen mwy …

Ysgrifennwyd gan / 27-03-2020

Bethan seated giving advice

Darllen mwy …