Newyddion

Ein Gwasanaeth Cynnal a Chadw

Ysgrifennwyd gan / 02-03-2021 / Corfforaethol

Repairs – How are we doing?

Mae ein gwasanaeth Cynnal a Chadw yn y sefyllfa orau erioed, er gwaethaf y pandemig presennol. Mae’r tîm wedi llwyddo i adolygu dulliau’r gwasanaeth gan ganolbwyntio’n bennaf ar:

Darllen mwy …

Ysgrifennwyd gan / 25-02-2021 / Corfforaethol, Trigolion

Melins fair rent logo

Darllen mwy …

Codi dros £16,000 ar gyfer Hosbis St David

Ysgrifennwyd gan / 10-02-2021 / Partneriaid

The Melin team at Kolor Dash in 2019

Fe gefnogon ni Gofal Hosbis St David yn ystod 2019 a 2020. Trwy noddi digwyddiad, codi arian yn y swyddfa (pan oedd modd) a chodi arian ar-lein, llwyddodd Melin a’n staff hael i godi £16,599.38 clodwiw ar gyfer yr elusen.

Darllen mwy …

Wythnos brentisiaeth 2021

Ysgrifennwyd gan / 08-02-2021 / Staff

Katie and Daniel

Cynhelir Wythnos Brentisiaeth Genedlaethol 2021 rhwng yr 8fed a’r 14eg o Chwefror 2021. Bydd y dathliad wythnosol blynyddol sy'n dathlu prentisiaethau yn taflu goleuni ar y gwaith anhygoel sy'n cael ei wneud gan gyflogwyr a phrentisiaid ledled y wlad.

Darllen mwy …

Gallwch nawr gysylltu gyda ni ar WhatsApp

Ysgrifennwyd gan / 02-02-2021 / Trigolion

Whatsapp logo

Efallai eich bod eisoes yn defnyddio WhatsApp i gadw mewn cysylltiad gyda theulu a ffrindiau. Os yw’r ap gennych ar eich ffôn, gwnewch nodyn o’n rhif WhatsApp ni +447830365910. Bydd aelod o’n Tîm Cyswllt Cwsmeriaid yno i ateb eich negeseuon yn ystod oriau swyddfa, Llun – Gwener, 8am hyd at 5pm.

Darllen mwy …