Newyddion

Cefnogi ein partneriaid mewn ysgolion

Ysgrifennwyd gan / 29-10-2020 / Cymunedau, Staff

Melin staff Georgina and Emily visit Llanyrafon Primary

Mae pwysigrwydd cefnogi ein cymunedau lleol wrth galon yr hyn yr ydym yn ei wneud. Rydym wedi sefydlu cronfa cymunedau cynaliadwy, y mae contractwyr sy’n gweithio gyda ni’n cyfrannu ati. Mae’r arian yma’n helpu i gefnogi ein prosiect ysgolion, FACE.

Darllen mwy …

Tîm yn ennill arian Jump

Ysgrifennwyd gan / 26-10-2020

Soccer side scores Jump2 money

Mae’r chwaraewyr ifanc yn nhîm dan 11 Ysgolion Casnewydd wedi elwa o’n cronfa gymunedol, Jump, i’w helpu i gystadlu yn y Cwpan Eingl-Gymreig 20/21.

Darllen mwy …

Ysgrifennwyd gan / 26-10-2020 / Trigolion

A graphic of a house covered by an umbrella

Darllen mwy …

Ysgrifennwyd gan / 12-10-2020

graphic of a house

Darllen mwy …

Datganiad i’r wasg: Partneriaeth ar ei gorau

Ysgrifennwyd gan / 01-10-2020 / Partneriaid

Welsh housing association logos

Mae Llythrennedd Carbon Cartrefi Cymru yn gonsortiwm o 27 o landlordiaid cymdeithasol cofrestredig Cymreig sydd wedi cyd-gronni eu harian a’u hadnoddau i wella Llythrennedd Carbon oddi mewn i’w sefydliadau.

Darllen mwy …