Newyddion

Y mis Rhagfyr hwn mae ein Tîm Cymunedau wedi bod yn brysur yn lledaenu hwyl y Nadolig.

Ysgrifennwyd gan / 16-12-2019 / Cymunedau

santa runs

Y mis Rhagfyr hwn mae ein Tîm Cymunedau wedi bod yn brysur yn lledaenu hwyl y Nadolig.

Darllen mwy …

Credyd Cynhwysol: Taliadau Cynnar ar gyfer y Nadolig

Ysgrifennwyd gan / 12-12-2019

Universal Credit: Early Payments for Xmas

Os ydych chi'n gweithio ac yn derbyn Credyd Cynhwysol, rhaid i chi wybod a yw eich cyflogwr yn eich talu'n gynnar y Nadolig hwn.

Darllen mwy …

Wythnos #iwill 2019

Ysgrifennwyd gan / 19-11-2019 / Staff

#iwill Week 2019

Dave Halford a ymunodd â’n Tîm Cynaliadwyedd yng Nghartrefi Melin yn ddiweddar.Mae ei stori yn tynnu sylw at ba mor bwysig yw cymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i eraill, sut mae hyn yn rhoi hwb i'ch sgiliau cyflogadwyedd, ac yn cynyddu eich lles.

Darllen mwy …

Rydym wedi Ennill!

Ysgrifennwyd gan / 18-11-2019 / Staff

We won - Best place to Work Award

Rydym wedi ennill Gwobr Lle Gorau i Weithio y South Wales Argus.Wrth gwrs, roeddem eisoes yn gwybod hyn, ond roedd cael cydnabyddiaeth gan yr Argus yn wych. Da iawn i bawb arall a enillodd a’r terfynwyr ar y noson, roedd yn ddigwyddiad rhagorol.

Darllen mwy …

Ffair Nadolig Gynnil

Ysgrifennwyd gan / 05-11-2019

Thrifty Christmas Fayre

Dewch draw i’n ‘Ffair Nadolig Gynnil’ Mis Tachwedd, yng Nghanol Cwmbrân.

Darllen mwy …