Newyddion

Datganiad i’r wasg: Partneriaeth ar ei gorau

Ysgrifennwyd gan / 01-10-2020 / Partneriaid

Welsh housing association logos

Mae Llythrennedd Carbon Cartrefi Cymru yn gonsortiwm o 27 o landlordiaid cymdeithasol cofrestredig Cymreig sydd wedi cyd-gronni eu harian a’u hadnoddau i wella Llythrennedd Carbon oddi mewn i’w sefydliadau.

Darllen mwy …

Rydym wedi noddi Gwobrau Chwaraeon y South Wales Argus 2020

Ysgrifennwyd gan / 23-09-2020 / Partneriaid

Young children waving a Newport County flag

Rydym yn ymrwymedig i greu cymunedau ffyniannus, diwylliant gwaith gwych, gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar drigolion, a rhaglen a o ddatblygiadau newydd. Rydym yn ymroi at wrando ac ymgysylltu â thrigolion a’r cymunedau y maen nhw’n byw ynddyn nhw.

Darllen mwy …

Y 10 awgrym gorau i sicrhau bod eich cartref yn barod ar gyfer y gaeaf

Ysgrifennwyd gan / 23-09-2020 / Trigolion

Illustration of a house in winter

Edrychwch ar ein canllaw defnyddiol er mwyn i chi gael eich cartref yn barod ar gyfer y gaeaf. Rydym wedi cynnwys ychydig o adnoddau a ffyrdd y gallwch gysylltu â ni os oes angen unrhyw help arnoch.

Darllen mwy …

Cefnogi ysgolion

Ysgrifennwyd gan / 22-09-2020 / Partneriaid

Melin member Trish and Councillor Giles Davies

Yr wythnos yma gwnaeth ein rhaglen ysgolion – FACE rodd fawr i gynllun Yn ôl i’r Ysgol y Cynghorydd Giles Davies yn Nhorfaen. Rhoddon ni 250 o flychau pensiliau, 100 o badiau ysgrifennu, 120 naddwr, 100 pren mesur, 120 ffon glud, 50 cyfrifiannell gwyddonol a 2,500 o bennau ysgrifennu! Roedd ein rhodd yn werth bron i £900.

Darllen mwy …

Arolwg o Farn Tenantiaid am Safon Ansawdd Tai Cymru

Ysgrifennwyd gan / 21-09-2020

whqs

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal gwerthusiad o Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC), y safon cenedlaethol ar gyfer cartrefi sy'n cael eu gosod i denantiaid tai cymdeithasol. Fel rhan o'r gwaith o werthuso'r safon hwn, mae'r arolwg yn edrych ar agweddau tenantiaid tai cymdeithasol, ac fe fydd eu sylwadau yn cyfrannu at SATC yn y dyfodol ar ôl 2020.

Darllen mwy …