Newyddion

Ysgrifennwyd gan / 27-05-2021 / Gwobrau

Logos of our nominated categories

Darllen mwy …

Gwyrdd yw’r ffordd ymlaen

Ysgrifennwyd gan / 17-05-2021 / Partneriaid

Photo of Melin staff with staff from Highcross Security & Electrical

Rydym wedi rhoi lleihau ein ôl troed carbon wrth graidd popeth rydym yn ei wneud, gyda thîm penodol ar gyfer lleihau ein heffaith ar yr amgylchedd – gwyrdd yw’r ffordd ymlaen i ni. Rydym wedi bod yn gweithio ar gynllun tair blynedd i ddatgarboneiddio ein fflyd o 60 o gerbydau, gyda chwmni o Gasnewydd Mon Motors ac rydym yn disgwyl derbyn ein cerbydau trydan llwyr fis Mehefin eleni.

Darllen mwy …

Ymunwch â Phrosiect Siarad Fearless newydd Yep

Ysgrifennwyd gan / 13-05-2021 / Trigolion

Yep logo, The Fearless Speaking Project logo and Fearless Speaking Academy logo

Gan weithio gyda Warren o’r Fearless Speaking Academy, mae Yep yn lansio ei brosiect peilot Fearless Speaking.

Darllen mwy …

Ysgrifennwyd gan / 17-03-2021 / Staff

Zero pay gay

Darllen mwy …

Diwrnod Rhyngwladol Menywod 2021

Ysgrifennwyd gan / 03-03-2021 / Corfforaethol, Partneriaid, Staff

Paula Kennedy holding up the International Women's Day logo

Thema ymgyrch Diwrnod Rhyngwladol Menywod 2021 yw #DewisHerio. Mae DRhM yn ddiwrnod da i herio ni’n hunain, nid yn unig am yr hyn yr ydym yn ceisio’i gyflawni mewn perthynas â chydbwysedd rhywedd ym Melin ond hefyd yn fwy eang, oherwydd, er ein bod ni’n gallu dathlu bod ein bwlch cyflog yn ôl rhyw yn sero, rydym yn gwybod bod llawer gennym i’w wneud i fod yn sefydliad gwirioneddol amrywiol a chynhwysol.

Darllen mwy …