Newyddion

Datblygiad Bryn Serth

Ysgrifennwyd gan / 12-04-2019 / Partneriaid

CGI image of housing Bryn Serth

Mae safle tir llwyd yn nhref Glynebwy wedi dod i feddiant Lovell, y datblygwr tai arweiniol. Bydd y safle yn gwneud lle i 100 o gartrefi newydd, uchel eu hansawdd o ddeiliadaeth gymysg.Mae'r cynllun £16.8 miliwn, sydd wedi'i leoli ym Mryn Serth, oddi ar Heol Waun-y-Pound ar gyrion gogledd-orllewin y dref, wedi cael ei gyflwyno mewn partneriaeth â ni, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent a Llywodraeth Cymru.

Darllen mwy …

Ysgrifennwyd gan / 02-04-2019 / Trigolion

100 voices volunteer Marianne

Darllen mwy …

Gemau cynhyrchu

Ysgrifennwyd gan / 12-03-2019 / Trigolion

nursery school children and older people

Efallai nad gemau peli chwyddadwy a rhigymau yw’r pethau rydych yn eu disgwyl wrth i chi gerdded i mewn i gynllun gofal ychwanegol.

Darllen mwy …

#IWD2019

Ysgrifennwyd gan / 08-03-2019 / Staff

#IWD2019

Heddiw yw Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, gyda'r thema Cydbwysedd er Gwell. Cawsom ein hysbrydoli gan ein Prif Weithredwr, Paula ac roeddem am rannu ei stori.Wrth edrych yn ôl ar ei gyrfa, dywedodd Paula Kennedy;

Darllen mwy …

Supporting St David's

Ysgrifennwyd gan / 25-02-2019 / Partneriaid, Staff

Supporting St David's

Last Sunday we sponsored St David's Hospice Care's, Pontypool 10 k and family fun run.

Darllen mwy …