Newyddion

Gofynnon ni am ein cyfathrebu

Ysgrifennwyd gan / 14-05-2020 / Corfforaethol, Trigolion

happy with comms

Gofynnon ni i’n trigolion a oedden nhw’n hapus gyda’r ffordd yr ydym yn cyfathrebu a nhw yn ystod argyfwng y Coronafeirws.

Darllen mwy …

Dreigiau’n Cludo

Ysgrifennwyd gan / 13-05-2020 / Cymunedau, Partneriaid, Trigolion

Dragons stadium and dragons deliver logo

Os ydych chi’n un o drigolion Melin sy’n hunan-ynysu ac angen siopa neu feddyginiaeth, efallai gall Dreigiau’n Cludo helpu.

Darllen mwy …

Rydym yma i chi

Ysgrifennwyd gan / 13-05-2020 / Corfforaethol, Cymunedau, Trigolion

In six weeks of lockdown we've helped our residents in many different ways

Yn y chwe wythnos o’r cyfnod clo, rydym wedi bod yn helpu llawer o’n trigolion mewn gwahanol ffyrdd. Yn ystod y cyfnod hwn rydym yn dal wrth law i helpu gyda gwaith trwsio brys, gwneud yn siŵr bod ein preswylwyr sy’n agored i niwed yn iawn, a chynnig cyngor ariannol. Dysgwch sut i …

Darllen mwy …

Diolch 100 o Leisiau

Ysgrifennwyd gan / 29-04-2020 / Staff, Trigolion

Thank you 100 Voices

Mae ein grŵp trigolion, 100 o Leisiau, wedi cyfrannu £3,000 i’n galluogi ni i gefnogi trigolion sy’n cael anhawster i fwydo eu hunain a’u teuluoedd. Ers 1af Ebrill eleni rydym wedi rhoi £1,650 mewn cymorth ariannol ar gyfer tlodi bwyd. Yr amser hon y llynedd dim ond £80 oedd y ffigwr yma – sy’n dangos pa mor bwysig yw’r gwasanaeth hwn i’n trigolion.

Darllen mwy …

Still supporting St David's

Ysgrifennwyd gan / 24-04-2020 / Staff

Still supporting St David's

Darllen mwy …