Ymunwch â Phrosiect Siarad Fearless newydd Yep

Ysgrifennwyd gan
13-05-2021

Phrosiect Siarad Fearless Gan weithio gyda Warren o’r Fearless Speaking Academy, mae Yep yn lansio ei brosiect peilot Fearless Speaking.
  • Gweithio gyda Warren, siaradwr rhyngwladol o’r Fearless Speaking Academy;
  • Meithrin hyder, a sgiliau i siarad mewn unrhyw le heb ofn;
  • Technegau cyfweliad;
  • Dysgu sut i wneud flogiau a phodlediadau;
  • Adeiladu portffolio o lwyddiannau.
  • Dim ond nifer penodol o leoedd sydd gennym ar ein prosiect peilot, bydd angen i chi fynychu ychydig o weithiau bob mis, ac yn ddelfrydol byddwch dros 16 oed. Fel rheol rydym yn cyfarfod yn ein swyddfeydd ym Mhont-y-pŵl neu ar Zoom – yn dibynnu ar y cyfyngiadau.

Os ydych eisiau rhagor o wybodaeth, anfonwch ebost atom a byddwn yn ateb pob un o’ch cwestiynau.

Dilynwch @yep.melin ar Instagram.

I wneud cais, ebostiwch yep@melinhomes.co.uk gyda’ch enw, oedran a pham yr hoffech fod yn rhan o’n prosiect.

Trigolion