Ydych chi wedi mewngofnodi i'ch cyfrif Melin?

Ysgrifennwyd gan
08-10-2019

Edna

Edna o Gasnewydd yw’r trigolyn diweddaraf i gofrestru i gyrchu ei chyfrif Melin ar lein. “Y cyfan oedd ei angen arnaf oedd fy rhif tenantiaeth ac ychydig funudau i gofrestru.” meddai Edna.

Ydych chi wedi mewngofnodi i'ch cyfrif Melin? Na? Wel ni fu erioed amser gwell i fewngofnodi i'ch Cyfrif Melin gan y gallech ennill taleb siopa gwerth £25.

Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw mewngofnodi i'ch cyfrif cyfredol neu gofrestru ar gyfer un newydd. Os gwnewch chi un o'r ddau yma yn ystod mis Hydref, byddwch chi'n cael eich cynnwys yn awtomatig yn y raffl.

Pan fyddwch chi'n cofrestru, bydd angen eco cyfeiriad e-bost a'ch cyfeirnod tenantiaeth arnoch wrth law.

Cliciwch yma i gofrestru / cyrchu Eich Cyfrif Melin.


Cymunedau, Trigolion