Yn Eu Blodau

Ysgrifennwyd gan
04-09-2018

Yn Eu Blodau Mae'r garddwyr brwd ymysg ein trigolion yn ein lletyau gwarchod wedi cipio tair gwobr yng nghystadleuaeth Wysg yn ei Blodau eleni. Gyda rhywfaint o help gan Growing Space mae trigolion Castle Court wedi adeiladu ar eu llwyddiant y llynedd a chreu arddangosfa flodau wych unwaith eto. Dyfarnwyd y wobr aur iddynt, ond fe wnaethant hefyd ennill y Categori Gofal Gorau a'r Categori Masnachol Gorau ar y cyfan. Mae Des O'Keefe wedi canfod fod ei holl waith caled yn yr ardd yn hynod o werth chweil. Yn ogystal â'r basgedi crog hyfryd a'r blodau tlws, mae'r ardd yn Castle Court wedi cynhyrchu 20 pwys o datws a 40 pwys o domatos. Mae Gwen Jones yn un o drigolion Castle Court ac er nad yw'n cymryd rhan yn y plannu a dyfrio y mae rhai o'r rhai eraill yn ei fwynhau, mae'n gwerthfawrogi eu holl ymdrechion. Dywedodd: "Mae'n bleser mawr gennyf weld yr holl liwiau a'r blodau yn eu hanterth. Mae fy ffenestr yn wynebu'r ffordd felly weithiau rydw i'n hoffi crwydro ar hyd y coridor ac edrych ar y blodau gwych yn yr ardd gan feddwl pa mor hyfryd mae'n nhw’n edrych."

Trigolion