Archif: Valentino

Mae Deddf Caethwasiaeth Modern 2015 yn cyfuno nifer o droseddau’n ymwneud â masnachu mewn pobl a chaethwasiaeth.

Ysgrifennwyd gan / 01-02-2018 / Corfforaethol

Modern Slavery Act 2015

Mae Deddf Caethwasiaeth Modern 2015 yn cyfuno nifer o droseddau’n ymwneud â masnachu mewn pobl a chaethwasiaeth.

Darllen mwy …

Ysgrifennwyd gan / 19-12-2017 / Cylchgrawn

Melin News Winter 2017 – out now!

Darllen mwy …

Ein Datganiad Gwerth am Arian 2016–17

Ysgrifennwyd gan / 19-12-2017 / Corfforaethol

Our Value for Money Statement 2016–17

Rydym wedi rhyddhau ein datganiad Gwerth am Arian ar gyfer y blynyddoedd 2016-17 ar ffurf PDF sydd ar gael i’w gweld yn yr erthygl hon.

Darllen mwy …

Ysgrifennwyd gan / 10-04-2017 / Cylchgrawn

Melin News Issue 33

Darllen mwy …

Diwrnod Mynediad i'r Anabl

Ysgrifennwyd gan / 08-03-2017 / Cymunedau, Trigolion

Disabled Access Day

Rydym yn cynnal digwyddiad dydd Gwener yma ar gyfer Diwrnod Mynediad i'r Anabl. Yn ein cynllun gofal ychwanegol, Tŷ George Lansbury, byddwn yn ymuno â thrigolion, yn ogystal â staff o Tai Charter a Chartrefi Dinas Casnewydd, lle bydd cyfle i ni drafod materion anabledd sy'n effeithio ar ein trigolion a’n cymunedau.

Darllen mwy …