Archif: Valentino

Sut rydym yn gosod ein rhent

Ysgrifennwyd gan / 30-06-2020 / Trigolion

Illustration of a Melin home

Pan fyddwn yn gosod rhent, rydym yn ystyried pethau fel lleoliad, math o eiddo a maint yr eiddo.Mae’r rhan fwyaf o denantiaid tai cymdeithasol yng Nghymru wedi cael eu holi am eu barn ar sut mae landlordiaid yn gosod rhent. Yn ystod Gorffennaf ac Awst, byddwn yn ymgynghori gyda’n trigolion trwy arolwg byr. Bydd eich atebion yn ein helpu i benderfynu sut yr ydym yn cynllunio ein rhent yn y dyfodol.

Darllen mwy …

Rydym yma i chi

Ysgrifennwyd gan / 13-05-2020 / Corfforaethol, Cymunedau, Trigolion

In six weeks of lockdown we've helped our residents in many different ways

Yn y chwe wythnos o’r cyfnod clo, rydym wedi bod yn helpu llawer o’n trigolion mewn gwahanol ffyrdd. Yn ystod y cyfnod hwn rydym yn dal wrth law i helpu gyda gwaith trwsio brys, gwneud yn siŵr bod ein preswylwyr sy’n agored i niwed yn iawn, a chynnig cyngor ariannol. Dysgwch sut i …

Darllen mwy …

Torri gwair a gwaith cynnal a chadw ar diroedd

Ysgrifennwyd gan / 24-04-2020 / Contractwyr, Trigolion

Cutting the grass

Ar 1af Mai 2020, byddwn yn dechrau ein cytundeb blynyddol i gynnal a chadw tiroedd. Mae oedi wedi bod i’n galluogi i sicrhau ein bod yn gallu gwneud y gwaith yma’n ddiogel; gan ddiogelu’n trigolion, staff a’r cyhoedd.

Darllen mwy …

Ysgrifennwyd gan / 01-11-2018 / Corfforaethol

Melin Annual Report 2018

Darllen mwy …

Cartrefi Melin yn llwyddo o ran barn hyfywedd ariannol 2018

Ysgrifennwyd gan / 31-10-2018 / Corfforaethol

Melin logo

Mae Llywodraeth Cymru unwaith eto wedi rhoi’r farn uchaf i ni am hyfywedd ariannol, llywodraethu a gwasanaethau landlord. Mae’r dyfarniad rheoleiddio “Safon/Safon” yn dangos bod gennym arferion ariannol cadarn ar waith, trefniadau llywodraethu a gwasanaethau landlord effeithiol.

Darllen mwy …