Archif: Sam

Ydych chi wedi mewngofnodi i'ch cyfrif Melin?

Ysgrifennwyd gan / 08-10-2019 / Cymunedau, Trigolion

Edna signs into her online account

Edna o Gasnewydd yw’r trigolyn diweddaraf i gofrestru i gyrchu ei chyfrif Melin ar lein.

Darllen mwy …

Bu i’n preswylydd hynaf ddathlu ei phen-blwydd yn 107 yn ddiweddar.

Ysgrifennwyd gan / 07-08-2019 / Cymunedau, Gwobrau, Trigolion

107 year old her daughter and scheme manager

Bu i’n preswylydd hynaf ddathlu ei phen-blwydd yn 107 yn ddiweddar.

Darllen mwy …

Mae gennym enillydd

Ysgrifennwyd gan / 08-05-2019

louise holds frame of 100 voices group

Cynhaliwyd y raffl chwarterol heddiw a Louise Lewis o Dorfaen oedd yr aelod lwcus o 100 o Leisiau i ennill gwerth £25 o dalebau stryd fawr.

Darllen mwy …

Ysgrifennwyd gan / 02-04-2019 / Trigolion

100 voices volunteer Marianne

Darllen mwy …

Gemau cynhyrchu

Ysgrifennwyd gan / 12-03-2019 / Trigolion

nursery school children and older people

Efallai nad gemau peli chwyddadwy a rhigymau yw’r pethau rydych yn eu disgwyl wrth i chi gerdded i mewn i gynllun gofal ychwanegol.

Darllen mwy …