Archif: Fiona

Mae achub bywyd yn waith bob dydd

Ysgrifennwyd gan / 02-06-2021 / Gwobrau, Staff

Paula giving Nathan his award

Rydym wedi cyflwyno gwobr newydd i gydnabod staff sy’n dangos ymddygiad eithriadol yn y cymunedau y maen nhw’n eu gwasanaethu. Mae gwobr RISE wedi ei rhoi i bedwar aelod o’n tîm Cynnal a Chadw’n ddiweddar ar ôl i bob un ohonyn nhw helpu i achub bywyd rhywun.

Darllen mwy …

Ysgrifennwyd gan / 27-05-2021 / Gwobrau

Logos of our nominated categories

Darllen mwy …

Gwyrdd yw’r ffordd ymlaen

Ysgrifennwyd gan / 17-05-2021 / Partneriaid

Photo of Melin staff with staff from Highcross Security & Electrical

Rydym wedi rhoi lleihau ein ôl troed carbon wrth graidd popeth rydym yn ei wneud, gyda thîm penodol ar gyfer lleihau ein heffaith ar yr amgylchedd – gwyrdd yw’r ffordd ymlaen i ni. Rydym wedi bod yn gweithio ar gynllun tair blynedd i ddatgarboneiddio ein fflyd o 60 o gerbydau, gyda chwmni o Gasnewydd Mon Motors ac rydym yn disgwyl derbyn ein cerbydau trydan llwyr fis Mehefin eleni.

Darllen mwy …

Diwrnod Rhyngwladol Menywod 2021

Ysgrifennwyd gan / 03-03-2021 / Corfforaethol, Partneriaid, Staff

Paula Kennedy holding up the International Women's Day logo

Thema ymgyrch Diwrnod Rhyngwladol Menywod 2021 yw #DewisHerio. Mae DRhM yn ddiwrnod da i herio ni’n hunain, nid yn unig am yr hyn yr ydym yn ceisio’i gyflawni mewn perthynas â chydbwysedd rhywedd ym Melin ond hefyd yn fwy eang, oherwydd, er ein bod ni’n gallu dathlu bod ein bwlch cyflog yn ôl rhyw yn sero, rydym yn gwybod bod llawer gennym i’w wneud i fod yn sefydliad gwirioneddol amrywiol a chynhwysol.

Darllen mwy …

Ein Gwasanaeth Cynnal a Chadw

Ysgrifennwyd gan / 02-03-2021 / Corfforaethol

Repairs – How are we doing?

Mae ein gwasanaeth Cynnal a Chadw yn y sefyllfa orau erioed, er gwaethaf y pandemig presennol. Mae’r tîm wedi llwyddo i adolygu dulliau’r gwasanaeth gan ganolbwyntio’n bennaf ar:

Darllen mwy …