Archif: Fiona

Diolch 100 o Leisiau

Ysgrifennwyd gan / 29-04-2020 / Staff, Trigolion

Thank you 100 Voices

Mae ein grŵp trigolion, 100 o Leisiau, wedi cyfrannu £3,000 i’n galluogi ni i gefnogi trigolion sy’n cael anhawster i fwydo eu hunain a’u teuluoedd. Ers 1af Ebrill eleni rydym wedi rhoi £1,650 mewn cymorth ariannol ar gyfer tlodi bwyd. Yr amser hon y llynedd dim ond £80 oedd y ffigwr yma – sy’n dangos pa mor bwysig yw’r gwasanaeth hwn i’n trigolion.

Darllen mwy …

Still supporting St David's

Ysgrifennwyd gan / 24-04-2020 / Staff

Still supporting St David's

Darllen mwy …

#GydaChi

Ysgrifennwyd gan / 08-04-2020 / Trigolion

Some of our staff

Mae ein cynghorwyr arian ac ynni wedi bod yn helpu trigolion fwy nag erioed yn ystod yr argyfwng cenedlaethol hwn. Dyna pam rydym yn falch o gefnogi ymgyrch Tai Cymunedol Cymru #GydaChi i hybu’r gwaith gwych y mae cymdeithasau tai ledled Cymru yn ei wneud i helpu trigolion i aros yn ddiogel yn eu cartrefi.Mae Gavin, Fiona (ddim yn y llun), Leslie, Dave a Bethan (yn y llun) wedi bod yn brysur yn darparu cymorth, cyfarwyddyd a help i unrhyw drigolion sydd ei angen. Rydym wedi bod yn galw trigolion i weld sut maent ac i weld os ydynt angen unrhyw gymorth.

Darllen mwy …

Gyda’n Gilydd

Ysgrifennwyd gan / 03-04-2020 / Staff, Trigolion

Together We Can

Gyda’n Gilydd, Gallwn yw ein prosiect celf cymunedol ar-lein newydd. Ar yr adeg anodd hon, roeddem ni am greu darn o gelf sy’n crynhoi’r hyn sy’n gwneud pobl yn hapus.

Darllen mwy …

IWD2020

Ysgrifennwyd gan / 04-03-2020 / Cymunedau

IWD2020

This Sunday, the 8th March is International Women’s Day, we wanted to celebrate inspirational women living in our communities.We visited Newport to speak with two residents who wanted to share their stories.

Darllen mwy …