Archif: Fiona

Cymuned yw popeth

Ysgrifennwyd gan / 09-12-2020 / Cymunedau, Partneriaid

Some of our Maintenance team standing by a Melin van

Rydym yn sylweddoli pwysigrwydd cefnogi cymunedau lleol ac mae hyn wrth galon pob peth a wnawn. Rydym wedi sefydlu cronfa cymunedau cynaliadwy y mae contractwyr sy’n gweithio gyda ni’n cyfrannu ati, mae’r arian yma’n helpu i gefnogi ein prosiect ysgolion, FACE, ac yn ein galluogi i gefnogi ein hysgolion partner.

Darllen mwy …

Cefnogi ein partneriaid mewn ysgolion

Ysgrifennwyd gan / 29-10-2020 / Cymunedau, Staff

Melin staff Georgina and Emily visit Llanyrafon Primary

Mae pwysigrwydd cefnogi ein cymunedau lleol wrth galon yr hyn yr ydym yn ei wneud. Rydym wedi sefydlu cronfa cymunedau cynaliadwy, y mae contractwyr sy’n gweithio gyda ni’n cyfrannu ati. Mae’r arian yma’n helpu i gefnogi ein prosiect ysgolion, FACE.

Darllen mwy …

Datganiad i’r wasg: Partneriaeth ar ei gorau

Ysgrifennwyd gan / 01-10-2020 / Partneriaid

Welsh housing association logos

Mae Llythrennedd Carbon Cartrefi Cymru yn gonsortiwm o 27 o landlordiaid cymdeithasol cofrestredig Cymreig sydd wedi cyd-gronni eu harian a’u hadnoddau i wella Llythrennedd Carbon oddi mewn i’w sefydliadau.

Darllen mwy …

Rydym wedi noddi Gwobrau Chwaraeon y South Wales Argus 2020

Ysgrifennwyd gan / 23-09-2020 / Partneriaid

Young children waving a Newport County flag

Rydym yn ymrwymedig i greu cymunedau ffyniannus, diwylliant gwaith gwych, gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar drigolion, a rhaglen a o ddatblygiadau newydd. Rydym yn ymroi at wrando ac ymgysylltu â thrigolion a’r cymunedau y maen nhw’n byw ynddyn nhw.

Darllen mwy …

Y 10 awgrym gorau i sicrhau bod eich cartref yn barod ar gyfer y gaeaf

Ysgrifennwyd gan / 23-09-2020 / Trigolion

Illustration of a house in winter

Edrychwch ar ein canllaw defnyddiol er mwyn i chi gael eich cartref yn barod ar gyfer y gaeaf. Rydym wedi cynnwys ychydig o adnoddau a ffyrdd y gallwch gysylltu â ni os oes angen unrhyw help arnoch.

Darllen mwy …