Archif: Fiona

Ein Gwasanaeth Cynnal a Chadw

Ysgrifennwyd gan / 02-03-2021 / Corfforaethol

Repairs – How are we doing?

Mae ein gwasanaeth Cynnal a Chadw yn y sefyllfa orau erioed, er gwaethaf y pandemig presennol. Mae’r tîm wedi llwyddo i adolygu dulliau’r gwasanaeth gan ganolbwyntio’n bennaf ar:

Darllen mwy …

Codi dros £16,000 ar gyfer Hosbis St David

Ysgrifennwyd gan / 10-02-2021 / Partneriaid

The Melin team at Kolor Dash in 2019

Fe gefnogon ni Gofal Hosbis St David yn ystod 2019 a 2020. Trwy noddi digwyddiad, codi arian yn y swyddfa (pan oedd modd) a chodi arian ar-lein, llwyddodd Melin a’n staff hael i godi £16,599.38 clodwiw ar gyfer yr elusen.

Darllen mwy …

Wythnos brentisiaeth 2021

Ysgrifennwyd gan / 08-02-2021 / Staff

Katie and Daniel

Cynhelir Wythnos Brentisiaeth Genedlaethol 2021 rhwng yr 8fed a’r 14eg o Chwefror 2021. Bydd y dathliad wythnosol blynyddol sy'n dathlu prentisiaethau yn taflu goleuni ar y gwaith anhygoel sy'n cael ei wneud gan gyflogwyr a phrentisiaid ledled y wlad.

Darllen mwy …

Noddi Gwobrau Pride of Gwent

Ysgrifennwyd gan / 26-01-2021 / Cymunedau, Gwobrau, Partneriaid

Pride of Gwent Awards 2020/21 logo

Mae Gwobrau Pride of Gwent yn gyfle i dynnu sylw at bobl, grwpiau a chymunedau anhygoel. Dyma ein harwyr di-glod, a ddylai gael eu cydnabod am y gwaith anhygoel maen nhw'n ei wneud.

Darllen mwy …

Elusen leol TRAC2 yn derbyn rhodd o fan ar gyfer y Nadolig

Ysgrifennwyd gan / 17-12-2020 / Partneriaid

Staff from Melin met with Trac2 with the new van

Oherwydd y cymal buddion cymunedol yn ein cytundebau, a’n partneriaeth gyda Robert Price, rydym wedi gallu rhoi fan i TRAC2. Trefnon ni i waith graffeg gael ei osod ar un o’n faniau sydd ar brydles a’i roi i dîm TRAC2 sy’n gwneud cymaint o waith yn lleol i gefnogi’r rheiny sydd mewn angen yn ein cymunedau.

Darllen mwy …