Archif: Being Greener

Cadw clwb ieuenctid lleol i fynd

Ysgrifennwyd gan / 23-08-2016 / Being Greener, Contractwyr, Cymunedau, Partneriaid, Ynni

Keeping local youth club afloat

Mae prosiect Arbed Cartrefi Cynnes Llywodraeth Cymru, gan weithio gyda Chyngor Merthyr Tudful, wedi buddsoddi dros £3.5 miliwn i wella effeithlonrwydd ynni 293 o gartrefi yn Twynyrodyn, Merthyr Tudful.

Darllen mwy …

Mae bywyd yn braf i bryfed

Ysgrifennwyd gan / 26-07-2016 / Being Greener, Cymunedau, Partneriaid

children in new school garden

Ymwelodd Jane Hutt AC â phrosiect budd cymunedol Being Greener yn Gibbonsdown

Darllen mwy …

Arbed, Ymgyrch Cartrefi Cynnes Llywodraeth Cymru yn cadw paffio’n fyw ac iach ym Maerdy

Ysgrifennwyd gan / 01-07-2016 / Being Greener, Contractwyr, Partneriaid

Before and after at the club

Mae rhaglen Cartrefi Cynnes Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi dros £1.4 miliwn i wella effeithlonrwydd ynni mewn dros 387 o gartrefi ym Maerdy, Rhondda Cynon Taf.

Darllen mwy …

Trwy Lygad Aderyn

Ysgrifennwyd gan / 26-05-2016 / Being Greener, Contractwyr, Cymunedau

Students at Bigyn Primary School with Lee Waters

Mae Tîm Bod yn Wyrddach wedi cyflwyno mesurau effeithlonrwydd ynni i 156 o eiddo yn Llanelli gyda gwariant o dros 2.9 miliwn. Ac eto, nid yw'r tîm yn rhoi'r gorau iddi yno! Gan weithio gydag Ysgol Gynradd Bigyn maent wedi hyfforddi 13 o hyrwyddwyr ynni gwyrdd iau, a chynnal cystadleuaeth gyda'r plant ysgol i gynllunio tŷ adar penigamp; gyda'r enillwyr yn gweld eu dyluniad yn cael ei droi'n campwaith go iawn.

Darllen mwy …

Ysgrifennwyd gan / 16-12-2015

Little by Little

Darllen mwy …