Archif: Contractwyr

Torri gwair a gwaith cynnal a chadw ar diroedd

Ysgrifennwyd gan / 24-04-2020 / Contractwyr, Trigolion

Cutting the grass

Ar 1af Mai 2020, byddwn yn dechrau ein cytundeb blynyddol i gynnal a chadw tiroedd. Mae oedi wedi bod i’n galluogi i sicrhau ein bod yn gallu gwneud y gwaith yma’n ddiogel; gan ddiogelu’n trigolion, staff a’r cyhoedd.

Darllen mwy …

Partnership between Robert Price and Melin Homes

Ysgrifennwyd gan / 29-10-2018 / Contractwyr, Partneriaid

Partnership between Robert Price and Melin Homes

We have entered into a three-year partnership with Robert Price Builders’ Merchants for the supply of materials. The group were successful at tender and will supply us with a full range of building, mechanical and electrical materials from branches across South Wales.

Darllen mwy …

Cartrefi Melin yn agor datblygiadau newydd ym Mhont-y-pŵl yn swyddogol gyda Gweinidog Llywodraeth Cymru

Ysgrifennwyd gan / 23-10-2018 / Contractwyr, Partneriaid, Trigolion

trosnant house

Cynhaliodd Cartrefi Melin ddigwyddiad i ddathlu agor eu datblygiadau newydd ym Mhont-y-pŵl yr wythnos yma

Darllen mwy …

Cwmni lleol Gibson STS yn uwchsgilio, o ganlyniad i gydweithio

Ysgrifennwyd gan / 21-09-2017 / Contractwyr

Local SME Gibson STS up-skill, thanks to partnership working

Mae gyda ni drefniadau gwych ar gyfer cydweithio gyda mentrau bach a chanolig lleol.

Darllen mwy …

Codi’r to 1,000 o weithiau!

Ysgrifennwyd gan / 21-09-2017 / Contractwyr, Cymunedau, Partneriaid, Trigolion

We raised the roof 1,000 times!

Gwnaeth CPD Tranch, clwb pêl-droed cymunedol ym Mhont-y-pŵl gais i’n cronfa gymunedol a chael £500 o gronfa Jump 2 a £500 o gronfa arbennig Melin 10, grant sydd ond ar gael eleni i ddathlu ein bod yn Ddeg oed!

Darllen mwy …